Verksamhetsberättelse
för Centerpartiet i Trelleborg 2018

Styrelsen har bestått av:

Ordf Patrik Holmberg

Vice ordf Mats Sjöslätt

Kassör Mariann Sjöström

Sekreterare Birgitta Sjögren

Bo Andersson

Rolf Stridsberg

Pernilla Linde

Ola Olsson

Årsstämman

Årsstämman hölls i Smyge den 12/2 och ett 35-tal medlemmar var närvarande. Mötet inleddes med ett anförande av distriktsordförande Ulrika Axelsson. Det bjöds på kvällsmat och dricka. Stämman hade inga motioner att ta ställning till, dock antogs valsedeln till kommunvalet inför valet enl nedan:

 1. Patrik Holmberg, Socialpedagog, Trelleborg, 51 år
 2. Mariann Sjöström, Redovisningskonsult, Östra Värlinge, 51 år
 3. Mats Sjöslätt, Försäkringstjänsteman, Stora Beddinge, 46 år
 4. Ola Olsson, Ekonom/controller, Trelleborg, 30 år
 5. Mette Hansson, Specialistsjuksköterska, Fjärdingslöv, 29 år
 6. Pernilla Linde, Landskapsingenjör, Fuglie, 39 år
 7. Christina S Björklund, Aukt. redovisningskonsult, Källstorp, 57 år
 8. Johanna Sjögren, Lärare, Stävesjö, 35 år
 9. Philip Andersson, Teamleader, Trelleborg, 27 år
 10. Mats Ingvarsson, Distriktsrepresentant, Smygehamn, 55 år
 11. Kenneth Nilsson, Egenföretagare, Gislöv Läge, 61 år
 12. Lars-Ingvar Andersson, Lantmästare, Maglarp, 59 år
 13. Leif Sjögren, Pensionär, Fuglie, 70 år
 14. Olof Rempe, Lantmästare, Gylle, 67 år
 15. Birgitta Sjögren, Kyrkokamrer, Fuglie, 70 år
 16. Rolf Stridsberg, Entreprenör, Önnarp, 72 år
 17. Bo Andersson, Lantbrukare, Slågarp, 72 år
 18. Maj-Lis Fredriksson, Undersköterska, Beddingestrand, 52 år
 19. Ola Palmblad, Byggprojektledare, Gislöv Läge, 49 år
 20. Andreas Andersson, Sjökapten, Simmermarken, 39 år
 21. Anna Wild, Marknadsförare, Smygehamn, 51 år
 22. Christel Sund, Nämndeman, Trelleborg, 68 år
 23. Kerstin Gahne, Företagare, Anderslöv, 85 år
 24. Marie Hammar, Lärare, Grönby, 58 år

Kretsens aktiviteter

2018 har i många stycken varit ett år med valarbetet för 2018:s val. Våra traditionella aktiviteter såsom allmänpolitiska möten, pendlarkampanjer, gruppmöten, familjedagen i år i Stora Beddinge och middagen i jultid har också haft många deltagande medlemmar. I valet gjorde centerpartiet ett gott arbete och ökade på alla tre nivåerna. I kommunvalet ökade vi med ett mandat och i regionvalet blev vårt mandat stärkt från att ha varit ett utjämningsmandat till att bli ett fast och Centerpartiet ökade med tre ytterligare från 7 till 10 mandat. I riksdagsvalet blev det likaså, Skåne ökade från 2 till 4 skånska riksdagsledamöter. På partiets distriktsstämma var vi fullt bemannade.

Medlemmar

Under 2018 ökade medlemsantalet 114 medlemmar, C 93, CK 11, CUF 9 och CS 1.

Ett stort tack

Ett stort tack till alla medlemmar och förtroendevalda. Det är tack vare ert arbete som vi kan se tillbaka på 2018 och vara stolta. Tillsammans gör vi Trelleborg till en än bättre kommun att leva, verka och bo i.