• / Nyheter
  • / Uttalande i samband med årsstämman för Centerpartiet i Trelleborg

Uttalande i samband med årsstämman för Centerpartiet i Trelleborg

I samband med årsstämman för Centerpartiet i Trelleborg gjordes ett uttalande:

I valet var skolan i Alstad en verksamhet som vi i Centerpartiet och många andra vurmade för. Det vill vi fortfarande. Alstads skola är viktig för utvecklingen av Alstad och dess omland. Det är också viktigt att vi väljer att satsa på landsbygden i vår kommun. Därför behövs det en mindre men också nödvändig satsning på skolan i just Alstad inom bildningsnämndens budget.

Så blir det dessvärre inte. Det som i deras internbudget benämnts som "extra bidrag till liten enhet" och har varit 25 000:-/elev och år för Alstadseleverna och 3 000:-/elev och år för Klagstorpseleverna är nu strukna av M/KD-styret, ivrigt påhejade av SD i bildningsnämnden. Det är naturligtvis inte alls överensstämmande med vad moderaterna skrev på sin hemsida den 16/11–2018, där står:

"Moderaterna vill se fortsatt F-6-skola i Alstad. På kort sikt genom åtgärder i kommunal skola".

 

Vi frågar oss hur det ska gå ihop?

Var alla fagra ord i valrörelsen bara tomma löften?