• / Nyheter
  • / Debatt: Svenska folket måste få en chans att komma in på bostadsmarknaden! 

Debatt: Svenska folket måste få en chans att komma in på bostadsmarknaden! 

Sverige är rikare än någonsin och nyproduktionen av bostäder i vårt land är dyrt. Detta gör att ungdomar och mindre förmögna medborgare har högst begränsade möjligheter att få en bostad.

Kostnaden för att bygga bostäder i vårt land är bland de högsta i Europa. Enligt konkurrensverket är våra produktionskostnader 60 procent högre än genomsnittet för de 28 länderna som ingår i EU. Vårt land är ett av de få länder i Europa som inte infört lättnader för unga människor som behöver hjälp med att komma in på bostadsmarknaden. Bolånetak, skärpta amorteringskrav och höjda kalkylräntor hos bankerna slår hårt mot människors möjligheter att hitta ett eget hem.

Regeringen är tydlig med att de förespråkar hårda amorteringskrav och det torde vara självklart för en politiker att se till att vi har en sund sparandekultur och en stabil samhällsekonomi. Dessa restriktioner har också bidragit till att många människor, även de med förhållandevis goda inkomster inte längre får lån. Detta leder i förlängningen till att bostadsbyggandet minskar och flyttkedjor hämmas.

Januariöverenskommelsens 73-punktprogram mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har medfört att bostadspolitiken hamnat högt upp på deras gemensamma agenda. För att vi unga och mindre förmögna medborgare skall ha en rimlig chans att hålla drömmen om en egen bostad vid liv så måste nya finansieringslösningar arbetas fram.

I vårt grannland Norge finns ett lyckat exempel på bosparande för ungdomar till och med de har fyllt 33 år. Man får spara maximalt 25 000 norska kronor om året med ett skatteavdrag på 5 000 norska kronor. Det maximala samlade beloppet som får vara innestående på konto är 200 000 norska kronor. Skulle denna möjlighet finnas i vårt land så skulle möjligheterna till att få bolån ökat väsentlig för oss ungdomar.

Ett annat förslag är framtaget av HSB och det innebär att staten skulle gå in med ett startlån. Alltså om medborgaren har sparat ihop fem procent av insatsen så ger staten ett statligt lån på tio procent och då klara vederbörande kontantinsatsen. Detta skulle enligt HSB göra att medborgare snabbare kommer upp i den krävda kontantinsatsen och fler får möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Det skulle även göra att fler ungdomar ser möjligheten att spara till insatsen då det inte skulle ta så lång tid att få ihop de pengar som krävs. Dock skulle detta kunna leda till att staten hade bidragit till att hetta upp en redan varm bostadsmarknad varpå priserna skulle stiga ytterligare.

Ungdomar är ju vår framtid och vi måste på något sätt hjälpa fler yngre att komma in på bostadsmarknaden och få ett eget boende. Något behöver göras och vi får hoppas att kommande bostadsreform är ett steg i rätt riktning.

Ola Olsson (C)

Ledamot kommunfullmäktige