• / Nyheter
  • / Pressmeddelande avseende fängelse i Trelleborg

Pressmeddelande avseende fängelse i Trelleborg

Det förs i media diskussioner om det ska uppföras ett fängelse i Trelleborg. Diskussionerna sker i rum där vi inte deltar och därför är det ytterst svårt för oss att ta ställning i frågan, konstaterar Centerpartiets gruppledare Patrik Holmberg. Där finns många för och nackdelar med ett fängelse och vi i Centerpartiet vill veta vad trelleborgarna tycker i frågan.

Centerpartiets ställningstagande är följande:

- Dagens Sverige är långt ifrån självförsörjande därför anser vi att det under inga som helst omständigheter ska byggas på bra jordbruksmark. Samt att ett ev. fängelse inte ska byggas på sådan mark som gör att vi trycker ut annan typ av verksamhet på vår bördiga jord.

- Att det inte ska planeras på mark som kommunen inte har rådighet över.

- Att vi inte kan ta någon ställning till själva placeringen eftersom placeringen inte redovisas för oss alla förtroendevalda.

- När och om en avsiktsförklaring finns på plats förväntar vi oss att det genomförs en folkomröstning i likhet med den som genomfördes i Svedala.

Detta framkom på Centerpartiets styrelsemöte i måndags.

 

Kontakt:

Patrik Holmberg, gruppledare

0708-817 770