DEBATT: Statlig och offentlig styrning ger inte frihet för landsbygden 

I TA (den 3 augusti) skriver Anders Gustafsson om Systembolagets VD som varnar våra folkvalda riksdagspersoner att rösta fel om ifråga om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Det är inte första gången som systembolagets VD agerar i frågan. Statliga Systembolaget köpte för cirka två år sedan helsidesannonser i över 50 tidningar med medborgarnas pengar för att argumentera emot gårdsförsäljning.

I vårt land upplever vi en kraftig ökning av små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter. Dessa entreprenörer är viktiga jobbskapare på framförallt mindre orter och landsbygden samt är viktiga företag inom besöksnäringen.

Vid besök på gårdar på landsbygden som säljer lokalt producerade ostar och korvar så borde det väl också vara godkänt att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare? Det skulle väl inte äventyra det svenska handelsmonopolet på alkohol?

Med ändrad lagstiftning skulle det vara möjligt att locka mer turism till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar fler jobb och företag. Gårdsförsäljning skulle innebära att närproducerade livsmedel kommer närmare konsumenten och även minska transporterna vilket skulle vara positivt för människan och miljön. Gårdsförsäljningen kan kombineras med att ha kvar Systembolaget. I vårt grannland Finland har man kombinerat gårdsförsäljning med alkoholmonopol och EU-kommissionen har inte agerat.

Denna fråga kommer Centerpartiet att driva liksom andra landsbygdsfrågor och någon stiltje har det inte varit från Centerpartiet på riksplan efter januariöverenskommelsen. Ett antal beslut och utredningar har tagits fram som gynnar landsbygden. Främst är det utredningsbeslut om skogsnäringen. Det regelverk som myndigheter försökte tillämpa efter eget tyckande måste förändras. Ägare till skog skall inte behöva gå till domstol för att få behålla sin skog eller få ersättning för skyddsvärd skog. Dessutom arbetar man med att förändra strandskyddet och anpassa det efter olika förhållanden som råder i landet. Det finns län som har försökt öka strandskyddet till 300 meter och då lägger man en död hand över stora arealer. Brottsbekämpningen förstärks och det är orimligt att landsbygden lämnas mer eller mindre utan polis stora delar av veckan. I Trelleborgs kommun finns det i budgetanvisningarna för 2020-2022 reduceringar som kan bli högst smärtsamma för landsbygden och tätorterna utanför Trelleborg stad. Det gäller att se möjligheter i stället för svårigheter.

Satsningar på landsbygden och småföretagande skapar förutsättningar för fler jobb och gör det enklare att leva, bygga och driva företag i hela Trelleborg. För Centerpartiet är landsbygden lika viktig som staden och kan vi främja närproducerade livsmedel så kan vi samtidigt också främja närheten mellan stad och landsbygd.

Ola Olsson

Kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet