S och SD gör gemensam sak och sviker trelleborgarna

Efter hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 5 december kom det ett klart och tydligt besked från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna kring den specialiserade palliativa vården i Trelleborg.

Med 6 ja-röster för en upphandling och 9 nej- röster emot en upphandling står det därmed klart. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gör gemensam sak och sviker trelleborgarna genom att dra frågan i långbänk.

Vi kan endast beklaga detta besked, där oppositionen väljer att ta på sig ideologiska skygglappar, istället för att se till patienternas bästa.

Vad tänker Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna säga till patienter, anhöriga och lokala eldsjälar som initiativtagarna till Rädda Vårt Sjukhus som nu får vänta ännu längre på att få till specialiserade palliativa slutenvårdsplatser i Trelleborg?

Att kunna öppna platser i egen regi är något de själva försökte med under hela förra mandatperioden och misslyckades med, är det därför Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna försöker köra detta igen för att man faktiskt vill misslyckas?

Man ställer sig frågan, är det så att de inte vill öppna platserna i Trelleborg? Det svaret är något som socialdemokrater och sverigedemokrater behöver göra klart för alla som bor i Trelleborg, Svedala och Vellinge och som berörs av att det inte finns specialiserade palliativa platser i Trelleborg.

Socialdemokraterna hade tre år på sig att lösa utmaningarna, men lösningarna uteblev, fram tills brinnande valrörelse. Somliga skulle beskriva det som ett lyckligt sammanträffande, vissa andra skulle beskriva det som valfläsk, vi lutar åt det sistnämnda alternativet. Ett ytterligare sammanträffade var att det var en lösning i privat regi, vilket i dagsläget benämns som ett helt uteslutet alternativ från Socialdemokraterna. Det är en minst sagt märklig logik.

För oss i Alliansen är vårt besked lika tydligt då som nu – slutenvårdsplatserna i Trelleborg ska öppnas och därför ville vi gå vidare med vårt förslag om att upphandla specialiserad palliativ vård. Det är tydligt att denna väg inte längre är framkomlig och därför ska vi försöka hitta nya vägar framåt. Vårt löfte till trelleborgarna spelar roll och Alliansen håller det vi lovar.

Trots att det har gått tre år sedan Socialdemokraterna stängde platserna i Trelleborg vill de dra frågan i långbänk på nytt. Frågan blir då – vad tycker trelleborgarna om det?

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Mannfalk (M)

Först vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Birte Sandberg (C)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Per Einarsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden