HÅLLBAR UTVECKLING AV SKOLAN OCH LANDSBYGDEN

Hållbar utveckling av skolan och landsbygden för Söderslätts bästa!

Centerpartiet vill arbeta för en trygg miljö för trelleborgarna, en kommun som vi kan vara stolta över.

Vi ska skapa fler arbetstillfällen utifrån de goda förutsättningar som vi har, både på landsbygden och i staden. Hållbar utveckling av skola, näringslivet och landsbygden är det som driver oss framåt!