UTVECKLA MAT- OCH CYKELTURISMEN I HELA KOMMUNEN!

Utveckla mat- och cykelturism i hela Trelleborgs kommun, för Söderslätts bästa!

Satsningar på cykelbanor, ridstigar, vandringsleder i hela
kommunen är viktiga satsningar för att öka attraktiviteten och
utvecklingen i kommunen.

Centerpartiet vill:
• Stärka utvecklingen kring matturism i Trelleborgs kommun.

• Utveckla ridstigar och vandringsleder.

• Underhållet av grönområden, cykelbanor samt städning i staden såväl som på
landsbygden måste kraftigt förstärkas. Viktigt med en ren, fin och attraktiv
kommun.