OMSORGEN SKA VARA INKLUDERANDE FÖR ALLA

Omsorgen ska vara inkluderande för alla, för Trelleborgs kommuns bästa!

Att kunna åldras med värdighet och få den hjälp och stöd man behöver, när man
behöver, är inte bara en fråga om hälsa utan även om trygghet. I kommunen
finns goda förutsättningar för en god ålderdom men även här finns utrymme till
förbättring och satsning inom kärnverksamheten. Vi behöver stärka
tillgängligheten till korttidsplatser, särskilt boende, stödboende, seniorboenden
med flera, i hela kommunen.

Centerpartiet vill:
• Utveckla omsorgen i kommunen för en mer värdig vård.

• Ytterligare resurser till utveckling av omsorgsverksamheten för att möta
kommande behov i form utav förbättrad kompetensutvecklingsmöjligheter
för de anställda samt förstärkt anhörigstöd

• Utveckla även vården för yngre personer som kommer i behov av vård och
omsorg före 65 år. Exempelvis bör behovet av serviceboende för just yngre
utvärderas. Omsorgen ska vara inkluderande för alla.

• Psykisk hälsa behöver belysas inom alla områden. Även hos våra äldre.
Ensamhet breder ut sig och det har inte blivit bättre under coronapandemin.
Centerpartiet vill införa konceptet måltidsvän så att alla får möjlighet att
någon dag i veckan äta lunch med sällskap.