SATSA PÅ FÖRNYBAR ENERGI

Satsa på förnybar energi för jordens bästa

Centerpartiet vill:
• Miljö- och klimatfrågor är en trygghetsfråga även i kommunen. Kommunen
ska underlätta och satsa på förnybar energi. Stärka havsmiljön.
Erosionsskydda vägar och kustremsan.

• Undersök kommunens alla tak för montering av solceller.

• Kraftigt öka den svenska produktionen av biodrivmedel genom att inför ett långsiktigt produktionsstöd för ny produktion av biodrivmedel.

• Slopa skatten för de biodrivmedel som blandas in i reduktionsplikten för att sänka priset på drivmedel.

• Fördubbla produktionen av biogas till 2030 och bredda användningen.

• Snabba på utbyggnaden av vindkraft för att se till att Sverige, Skåne och Trelleborg kan möta det ökande elbehovet, inklusive havsbaserad vindkraft