ÖKA STÖDET TILL KVINNOJOUREN OCH BROTTSOFFERJOUREN!

Centerpartiet, för Trelleborgs kommuns bästa!

Trelleborg ska vara en trygg och säker kommun för alla, såklart! Viktiga satsningar är gjorda och fler är på gång. Fortsätta satsningen på trygghetsvärdarna, utöka deras närvaro i byarna. Tryggheten måste värnas och stärkas exempelvis genom bevarandet av belysningen på landsbygden, mer trygghetsbelysning i stan samt buskagerensning på otrygga platser.

Centerpartiet vill:
• Kvinnojouren och brottsofferjouren utgör ett viktigt civilsamhälleligt komplement till socialtjänstens service. Vi vill tredubbla stödet till dessa båda viktiga verksamheter.

• Värna och stärk akutens närvaro och öppettider i Trelleborg.

• Stärk arbetet med kvinnohälsa, förstärk satsningen på gynmottagning.

• Inrätta ”huskurage” i det kommunalt ägda Trelleborgshem.