UTÖKA ANTALET FERIEJOBB I KOMMUNEN

Utöka antalet feriejobb för trelleborgarnas bästa!

För att möjliggöra för fler i arbete och egenförsörjning krävs ett aktivt näringslivsarbete med goda förutsättningar för företagarna som är verksamma i kommunen. Vi behöver stärka konkurrenskraften.

För att se till att företagarna får de förutsättningar de behöver anser Centerpartiet att kommunen ska återinföra ett näringslivsråd där man arbetar aktivt med förutsättningarna som ser till att vi förenklar för och stärker relationen med företagarna.