TRYGGHET OCH STUDIERO BEHÖVS I SKOLAN!

Trygg och studiero för skolans bästa!

Kommunens kärnuppgifter måste prioriteras. En av dess viktigaste pelare är en
utbildning med hög kvalitet. Utbildning som ger våra barn de förutsättningar de
behöver för att skapa sig en framgångsrik framtid. Vuxenutbildning som
fortbildar oss vidare till nya arbeten och en kompetensutveckling som
säkerställer kvaliteten i skolan, vården och omsorgen och som samtidigt ger våra
anställda möjlighet att fortsätta klättra i yrkestrappan.

Skolan i Trelleborg är bra men på flera områden har vi halkat efter. Tydligast syns
detta i skolrankingarna med låg lärartäthet. När kommunens kärnuppgifter
prioriteras i kombination med en god ekonomi möjliggör detta att satsningar kan
göras inom de områden där det verkligen behövs. Centerpartiet fokuserar just på
dessa kärnuppgifter. Fler kategorier av vuxna i skolan behövs. Förstärkt arbete
med trygghet och studiero. En stark elevhälsa som kan möta den ökade psykiska
ohälsan bland våra unga.

Centerpartiet vill:
• Lärarna ska fokusera på utbildning, fler kategorier av vuxna i skolan som
kompletterar lärare. Mer stödpersonal inom skolans verksamheter.

• Skollokaler i hela vår kommun behöver utvecklas och bevaras.

• Trygghet och studiero behöver förstärkas.