VIKTIGT ATT VI JOBBAR FÖR EN GIFTFRI SKOLA

Giftfri skola för trelleborgarnas bästa!

För Centerpartiet är det viktigt att vi kan ge en skola utifrån varje barns bästa. En skola som motverkar psykisk ohälsa och har pedagoger som mår bra.

Det är viktigt att vi gynnar närodlad mat, våra småföretagare, samt minskar vår miljöpåverkan. Det är självklart att alla människor har ett lika värde och vi vill att vår kommun ska bemöta alla med öppenhet och respekt.