FLER BEHÖRIGA LÄRARE OCH FLER VUXNA I SKOLAN!

Rösta på centerpartiet för skolans bästa

För Centerpartiet är det viktigt med en nära och tillgänglig kommun. Om det så
gäller skola, vård, omsorg eller annan kommunal kärnverksamhet. Alla elever
passar inte bäst i stora skolenheter. Därför är det viktigt att bevara och utveckla
de mindre verksamheterna och möjliggöra för invånarna att välja att bo såväl i
stad som på landet.

Centerpartiet vill:
• Lärarna ska fokusera på utbildning, fler kategorier av vuxna i skolan som
kompletterar lärare. Mer stödpersonal inom skolans verksamheter.

• Närproducerad skolmat som serveras i lugn miljö.

• Tryggare skolvägar. Väderskydd måste anordnas i högre grad vid
skolbusshållplatserna, satsning även på låsbara cykelställ vid dessa
hållplatser.

• Utred möjligheterna till att öppna hotell och restaurangprogrammet på
gymnasiet.