Vi vill öka stödet för energilagring i hemmet

KLIMAT & MILJÖ. Sedan 2016 är det möjligt för privatpersoner att söka stöd för att installera system för lagring av egenproducerad el i hemmet. Succén har dock, till skillnad från bidragsstödet för installation av solceller, uteblivit. Därför föreslår Arne Jonsson (C) och Mattias Stjernström (C) till Centerpartiets partistämma, som startar på torsdag, att bidragsreglerna för energilagring kraftfullt förbättras.

– Att kunna lagra el i direkt anslutning till bostaden gagnar såväl den enskilde som samhället i stort och borde uppmuntras, säger Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna, som tillsammans med Mattias Stjernström (C), ledamot i Eskilstuna Energi och Miljös styrelse, initierat förslaget.

Andelen sol- och vindenergi ökar i Sverige. Men ju mer väderberoende produktion av el som kopplas in på elnäten, desto mer ojämn blir elproduktionen. Elbehov och elproduktion matchas sekund för sekund, vilket blir problem om det till exempel blåser som mest på natten när behovet av el är som minst. Energilagring är ett sätt att möta den utmaningen.

– Det finns starka skäl att kunna lagra energi över tid, exempelvis mellan dag och natt. För enskilda personer innebär det att den egenproducerade elenergin kan tillgodose hela energibehovet. Samtidigt bidrar energilagringen till ett stabilare elnät, säger Mattias Stjernström.

För att få det aktuella energilagringstödet ska hemmets lagringssystem vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Och det är inte möjligt att både få energilagringsstödet och annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

– Anledningen till att framgången uteblivit är sannolikt att stödet är begränsat samtidigt som kostnaden för att installera systemen är hög. Det finns all anledning att se över detta, säger Arne Jonsson.

Centerpartiets distriktsstyrelse i Södermanland ställer sig bakom förslaget.

– Samhället måste ställa om till förnybar energi och möjligheterna att lagra energi är en viktig pusselbit i den omställningen. Att se över reglerna för stödet är därför av största vikt. Vi bör även se över hur vi kan bidra till att batteriproduktionen blir mer miljövänlig, säger Martina Johansson (C), distriktsordförande och riksdagsledamot för Södermanland.