Vi vill ha ett samhälle med aktiva medborgare

INTEGRATION. Eskilstuna-kuriren menar på sin ledarsida att Centerpartiet i Eskilstuna överger liberalismen genom att okritiskt ställa upp på övriga majoritens politik. Vårt kommunalråd Arne Jonsson hävdar motsatsen.

Jo, vi tror på medmänsklighet och humanism – men kombinerat med ordning och reda. Och jo, vi sätter individens frihet högt – men aldrig utan ansvar. Vi politiker kan välja att betrakta människor som offer för opåverkbara krafter, eller så strävar vi efter ett samhälle med aktiva medborgare som kan och vill ta ansvar.

I dag kommer många nyanlända inte in i samhället, utan hamnar i stället i ett permanent utanförskap. Det beror delvis på bristande kunskap om hur Sverige fungerar. 

Det finns ett stort värde i att tidigt få ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. Det kan handla om praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i olika sammanhang.

Vi politiker kan givetvis välja att låta en människa sitta utanför en butik och tigga eller slå upp ett tältläger, med hänvisning till den fria rörligheten och den fria viljan. Eller så ställer vi krav på tillstånd för att skapa en kontakt mellan samhället och tiggaren. Vi får då möjlighet att förmedla vilka regler som gäller kring till exempel användning av offentlig plats och allemansrätten och hur arbetsmarknaden ser ut samt att tiggaren vet vem man kan vända sig till om man behöver hjälp.

På samma sätt kan vi välja att låta människor bosätta sig var man vill, även i de områden där vi vet att det är direkt förödande för individen. Eller så ser vi över våra regler och rutiner för att förhindra att människor – framför allt barn – fastnar i social utsatthet, trångboddhet och i parallella samhällsstrukturer och i stället får bästa möjliga förutsättningar att bli en del av vårt svenska samhälle.

Att helt förbjuda asylsökande från att bosätta sig i Eskilstuna är dock inte en tanke vi står bakom. Både enskilda individer och samhället i stort är beroende av att vi tar vår del av ansvaret i mottagandet av människor på flykt – och det kommer vi också att fortsätta göra. I vår värld är detta inte att peka finger och ropa ”kom inte hit” – det är att visa att i Eskilstuna tar alla sitt ansvar.

Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna

Läs repliken på ekuriren.se