Upp till klimatkamp, kommuner

KLIMAT & MILJÖ. Inför det nya året manar vårt kommunalråd Arne Jonsson alla Sveriges kommuner till gemensam kamp mot klimathotet.

Klimathotet är inte längre en fråga om något långt bort i tid och rum, det är verklighet här och nu. De närmaste årens politik kommer att bli avgörande för vilket liv vi (ja, vi!) och våra barn kommer att leva i framtiden. Vi måste därför agera snabbt och kraftfullt!

Tyvärr tycks världens och våra egna politiska ledare ha fastnat i en fruktlös kamp om vilka vapen som är mest kraftfulla och vem som ska gå först in i striden. Sådant finns det givetvis inte tid för. Låt oss därför omedelbart sända in de modiga och snabbfotade marktrupperna – våra kommuner – med alla vapen som finns att tillgå.

Runtom i landet finns nämligen gott om politiker som vågar ta tuffa beslut och kompetenta tjänstepersoner som snabbt kan omvandla beslut till handling. Denna styrka måste vi använda. Vi måste våga låta våra ambitioner vara ännu vassare än de globala och nationella överenskommelserna. För det fina är att mycket av det övriga politiska arbetet i våra kommuner åker med av bara farten. Ett klimat- och miljöarbete i framkant kommer garanterat att skapa såväl nya arbetstillfällen och nya företag som locka fler att bosätta och etablera sig i kommunen.

Eskilstuna har precis tagit beslut om att bygga en ny biogasanläggning för att förse stadens fordon med förnybart bränsle. Det cirkulära systemet, som redan finns på flera håll i Sverige, bygger på att samla in matavfall, röta det till biogas och sen återföra den näringsrika restprodukten till våra åkermarker där ny mat sedan produceras. Anläggningen kostar omkring 175 miljoner, men finansieras delvis genom bidrag från bland annat Klimatklivet. Parallellt pågår planer på att stycka av tomträtter på den sluttäckta deponin på återvinningscentralen Lilla Nyby. På den 20 hektar stora, obrukbara ytan ska sedan företag och andra klimatengagerade kunna sätta upp solpaneler för egen energiproduktion.

Eskilstunas senaste klimatsatsningar är bara två exempel, runtom i vårt land finns mängder med goda förebilder. Och det är oftast varken krångligt eller dyrt. Visst kostar satsningar på nya stora innovativa projekt både tid och pengar, men ambitiöst klimatarbete handlar i första hand inte om det, utan om att genomföra förändringar som redan lyckats på annat håll. Så låt oss åka runt och besöka varandra, låt oss ta del av varandras framgångar och motgångar och låt oss tillsammans skapa världens mest klimatsmarta kommuner.

Till attack, kamrater!

Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna och styrelseledamot i Klimatkommunerna