Kärnkraft är inte ett gångbart alternativ

KLIMAT & MILJÖ. Kärnkraften är varken ett ekonomiskt eller miljömässigt gångbart energialternativ för framtiden. Det skriver vårt kommunalråd Arne Jonsson i ett debattinlägg.

Mitt under det pågående klimatmötet i Madrid meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att man tänker lämna energiöverenskommelsen från 2016. Man frågar sig om det är en medveten provokation.

Någon större grad av fingertoppskänsla kan man i alla fall inte beskyllas för. När allt fler inser att klimatförändringarna inte är något som kanske kommer någon gång i framtiden, utan finns här och nu, tar man detta märkliga beslut.

Man kan fråga sig vad syftet är med att lämna energiöverenskommelsen. Man säger sig vilja satsa på kärnkraften. 

Men detta är ju fullt möjligt utan att lämna överenskommelsen, det är fritt fram att ersätta nedlagd kärnkraft med ny. Intresset från de stora elbolagen är dock obefintligt. Där vet man att det inte går att få lönsamhet på nyinvestering i kärnkraft.

Intresset finns bara hos en del av politiken. Eller vill man anpassa sin miljöpolitik till Sverigedemokraterna, ett parti som knappast lämnat grottstadiet i detta hänseende? 

Det känns som ett populistiskt prestigeprojekt i en turbulent tid. Är man verkligen beredd från partier som hyllar marknadsekonomi och ett fritt näringsliv att gå in med statliga subventioner till kärnkraften?

Ett annat argument är att man vill producera ”ny ren elektricitet”. Detta skulle alltså åstadkommas genom kärnkraft. 

Antingen är man dåligt påläst eller också drar man felaktiga slutsatser. Det är tragiskt att dessa partier, som har så många kunniga och omdömesgilla människor i sina led, helt okritiskt gått på myten om den koldioxidfria kärnkraften.

Ser man kärnkraften utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga allt ifrån brytning av uranet till nedmontering av kraftverket efter att det tagits ur bruk, medför kärnkraften ett koldioxidutsläpp som är så mycket som ungefär en tredjedel av kolkraftens!

Jämför man med sol- och vindkraft blir resultatet synnerligen besvärande för kärnkraften. Utsläppen är 25 gånger större än från vindkraften. Detta konstaterades redan 2009 i en avhandling från Stanford-universitetet och liknande resultat har bekräftats i andra vetenskapliga avhandlingar. 

Dessutom har vi hela problematiken kring kärnkraftsavfallet. Där finns fortfarande ingen lösning som är trovärdig. Är vi beredda att låta våra efterkommande under tusentals år ta ansvar för vår lättsinnighet beträffande avfallet?

Slutsats: Kärnkraften är varken ett ekonomiskt eller miljömässigt gångbart energialternativ för framtiden!

Arne Jonsson (C), kommunalråd Eskilstuna

Läs artikeln på ekuriren.se