L och C röstar gemensamt i EBO-frågan

INTEGRATION. Liberalerna och Centerpartiet i Eskilstuna gör gemensam sak och röstar för att undanta specifika områden från EBO, istället för att undanta hela kommunen som S, M och SD förordar. 

– En mycket hög koncentration av EBO i ett område får negativa sociala konsekvenser i form av trångboddhet och segregation. Istället för att stoppa inflyttningen vill Liberalerna se till att den blir mer utspridd, så att vi skapar goda förutsättningar att integreras och bli en del utav samhället. Utanförskapet i Eskilstuna måste brytas genom bättre integration med fokus på svenska och jobb från dag ett, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Flera kommuner har valt att undanta hela kommunen med syfte att asylsökande inte ska bosätta sig i kommunen med konsekvensen att hela kommunen betraktas som ett utsatt område. En majoritet i Eskilstunas kommunstyrelse kommer att rösta för att undanta hela kommunen på samma sätt. Liberalerna och Centerpartiet anser inte att hela Eskilstuna kommun är ett stort utsatt område. Enligt polisens definition präglas utsatta områden av ”låg socioekonomisk status och kriminellas inverkan på lokalsamhället genom hot och utpressning, offentligt våld, öppen knarkhandel och utåtagerande missnöje mot samhället.” Så ser det inte ut i hela Eskilstuna. 

– Eskilstuna har tyvärr flera utsatta områden, men vi i majoriteten gör stora insatser för att ändra på det. Genom att stoppa en ökad tillströmning av asylsökande till dessa områden mäktar vi bättre med det arbetet. Men att peka ut hela Eskilstuna som ett utsatt område, det är varken en bild som vi i Centerpartiet känner igen oss i eller vill förmedla utåt, säger Arne Jonsson, gruppledare för Centerpartiet i Eskilstuna.

Liberalerna utgör oppositionen i Eskilstunas kommunfullmäktige, medan Centerpartiet utgör den styrande majoriteten bestående av S, C och M.

De områden som Liberalerna och Centerpartiet vill att Eskilstuna kommun anmäler till Migrationsverkets förteckning över de delar av kommunen som bedöms ha sociala och ekonomiska utmaningar är Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Brunnsbacken, Nyfors, Skogsängen, Viptorp, Årby, Vallby, Skiftinge, Sal och valdistriktet Krusgården i Torshälla.

Ta del av hela yrkandet här , 501.4 kB.