Grönt ljus för grönt avdrag

KLIMAT & MILJÖ. Centerpartiet har drivit på för en stor klimatsatsning som nu blir verklighet – det gröna avdraget.
– Det här är en stor förenkling för både privatpersoner och företagare. Krångliga ansökningsprocesser, långa handläggningstider och osäkerhet ska inte hindra människor från att leva klimatsmart, säger Arne Jonsson (C), talesperson för klimat- och miljöfrågor i Centerpartiet i Eskilstuna.

Från 1 januari 2021 ersätts stöden till solceller, energilagring och laddningspunkter för elfordon för privatpersoner med ett grönt avdrag. Avdraget fungerar på samma sätt som rot- och rutavdraget, vilket innebär att du får del av skattelättnaden direkt vid köpet istället för att det betalats ut i efterhand.
– Installationerna av solceller fick sig en rejäl skjuts när solscellsstödet infördes, men nu när marknaden tagit fart behövs inte direkta stöd i samma utsträckning. Nu hoppas vi att de hushåll som tidigare inte haft råd att ligga ute med pengar eller vågat satsa på solceller också hakar på. Den stora förhoppningen är dock att installationerna av energilagringssystem i hemmet tar fart, för det är nästa viktiga steg i den hållbara utvecklingen, säger Arne Jonsson (C).

Sedan 2016 har privatpersoner som velat lagra sin egenproducerade el kunnat ansöka om stöd för installationskostnaden, men till skillnad från solcellsstödet har framgången uteblivit. Anledningen är sannolikt att stödet varit begränsat samtidigt som kostnaden varit hög. Krångliga regler och långa handläggningstider har också gjort sitt. Med det gröna avdraget är förhoppningen att intresset för energilagring i hemmet ska växa.
– Både den enskilde individen och samhället i stort gynnas av att fler lagrar sin egenproducerade energi i hemmet. Den pågående energiomställningen gör att andelen väderberoende elproduktion ökar och då finns det starka skäl att kunna lagra energi över tid, exempelvis mellan dag och natt. Vi lever dessutom i ett samhälle som blivit extremt beroende av el. Att ha lagrad elektricitet i direkt anslutning till bostaden gör att du klarar ett längre elavbrott bättre. Energilagring bidrar även till ett stabilare elnät, säger Arne Jonsson (C).

Det gröna avdraget är en del av januariavtalet och förslaget kommer ursprungligen från Centerpartiet.
– Vi är övertygade om att förändringen är starkast när den kommer underifrån. När fler är med i den gröna omställningen går den snabbare. Därför vill vi sänka skatten på det som gynnar klimatet, så det blir billigare att välja klimatsmart och hållbart. Det gröna avdraget vi nu inför är ett viktigt steg på vägen, säger Rickard Nordin (C), riksdagsledamot och energi- och klimatpolitisk talesperson.

Utöver införandet av ett grönt avdrag för privatpersoner förlängs solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär att ytterligare 260 miljoner tillförs för 2021 samtidigt som stödnivån sänks från 20 till 10 procent. Samtidigt höjs effektgränsen för skattebefrielse från 255 kW till 500 kW för el som förbrukas där den framställs.
– Det är glädjande att solcellsstödet för företag och kommuner får fortsätta ett tag till. Branschen måste så klart bli bidragsfri, men det är viktigt att utfasningen sker gradvis, smidigt och planerat för såväl kunder som företag. Att effektgränsen höjs är också positivt, det möjliggör för mycket större anläggningar, säger Arne Jonsson (C).

Fakta Grönt avdrag

  • Det gröna avdraget ersätter stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.
  • Skattereduktionen är 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon, dock högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.
  • Skattereduktionen fungerar på samma sätt som rot- och rutavdraget vilket, till skillnad från de tidigare stöden, innebär att köparen får del av skattelättnaden direkt vid köpet.
  • Den nya skattereduktionen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.