Trygghet och ekonomiskt ansvarstagande i budgeten för 2021

EKONOMI. Idag presenterade den styrande majoriteten (S, C och M) i Eskilstuna sitt förslag till budget och årsplan för 2021. De stora satsningarna blir på trygghet och ekonomiskt ansvarstagande.

Majoriteten i Eskilstuna vill bygga vidare på en stad och landsbygd som präglas av trygghet, jämställdhet och demokratiska värderingar, där var och en efter bästa förmåga kan skaffa sig en utbildning och ett jobb för sin försörjning. Arbetet med miljö och klimat samt en gemensam affärsplan med näringslivet är fortsatt i fokus för ett attraktivt Eskilstuna.

Under 2021 satsas bland annat 41 miljoner på en ökad grundbemanning inom äldreomsorgen, 28,5 miljoner på arbetsmarknadsinsatser, 21 miljoner på Jobbcentrum nord och syd, 31 miljoner på förebyggande socialt arbete, 20 miljoner på höjt tilläggsbelopp för barn med särskilda behov och 1,8 miljoner på kulturskolan i de långsiktiga budgetsatsningarna. Bland engångssatsningarna ska bland annat skolmiljöer och idrottsanläggningar upprustas med 30 miljoner vardera, Torshälla hamn utvecklas med 2 miljoner och resecentrum med 3 miljoner.

– För oss i Centerpartiet är det viktigt att att hela kommunen utvecklas med attraktiva boendemiljöer och ett stärkt företagsklimat. Vi presenterar en budget för ökad lokal livsmedels- och energiproduktion, bättre upphandlingar och stärkt krisberedskap. Vi underlättar också för bostadsbyggande och företagande på landsbygden och satsar på fler trygghetsboenden och ökad tillgång till bredband, säger Arne Jonsson (C), kommunalråd.

Årsplan 2021 innehåller bland annat:

 • Ökade insatser för minskad arbetslöshet. Utgångspunkten ska vara aktivitetsplikt för att uppbära stöd.
 • Kraftfull satsning på att minska felaktiga utbetalningar i försörjningsstöd.
 • Stärkt krisberedskap.
 • Utökade resurser för att förstärka insatser för barn och ungdomar.
 • Ökade resurser till yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar.
 • Förbättrad belysning, till exempel i Stadsparken och på landsbygden, för ökad trygghet.
 • Insatser för att minska klyftor, öka integration och fler i jobb.
 • Påbörjat arbete med ett nytt resecentrum.
 • Ökad tillgång till bredband på landsbygden.
 • Genomföra beslut om effektivisering med 50 miljoner kronor utifrån genomlysning av kommunkoncernen administrationen, öka brukartid samt tillvarata digitaliseringens fördelar. Allt i syfte att tillföra resurser och tid till brukare inom välfärdens huvuduppgifter.
 • Stärkt ekonomi och möjlighet till satsningar tack vare försäljning av fastigheter.

Detta är majoritetetens (S, C och M) förslag till budget för 2021. Beslut tas av kommunfullmäktige 26 november.