Flera nya namn till förtroendegruppen

ORGANISATION. Malin Kruhsberg och Stefan Bengtsson kliver in som nya ledamöter för Centerpartiet i Eskilstuna. Samtidigt axlar Maria Hopstadius och Mattias Stjernström fler tunga uppdrag i kommunen.

– Vi har många kunniga och duktiga personer i partiet och det är givetvis jättekul att de vill ge ännu mer av sin tid och sitt engagemang. Samtidigt är det väldigt roligt att fler och fler söker sig till oss och att vi även kan erbjuda dem passande uppdrag, säger gruppledaren Mattias Stjernström (C).

Maria Hopstadius arbetar som universitetsadjunkt i sociologi och socialt arbete på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Hon sitter sedan tidigare som ledamot i Socialnämnden samt som vice ordförande i Jämställdhetsberedningen och antar nu ytterligare ett uppdrag som ledamot i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
– Det känns fantastiskt att få möjligheten att tillsammans med andra ledamöter i nämnden och tjänstepersoner på förvaltningen kunna stötta människor på vägen till egen försörjning, säger Maria.

Stefan Bengtsson har arbetat som auktoriserad revisor och företagsrådgivare i många år och driver just nu affärsrådgivningsbyrån Mälardalens Affärsrådgivare. Stefan kliver in som ledamot i Arvodeskommittén, vilket blir hans första politiska uppdrag i kommunen.
– Jag ser fram mot att representera Centerpartiet i Arvodeskommittén och det ska bli intressant att engagera sig i Eskilstuna kommun. Jag hoppas att min erfarenhet som revisor och rådgivare innebär att jag tillför Arvodeskommittén ytterligare perspektiv i dess arbete, säger Stefan.

Malin Kruhsberg arbetar med marknadsföring och kommunikation på RG Bostad och åt familjegården Haneberg Säteri. Hon sitter sedan 2019 som nämndeman i Eskilstuna tingsrätt och kliver nu även in som ersättare i Överförmyndarnämnden.
– Det känns spännande att representera Centerpartiet i överförmyndarnämnden, dels att få testa något nytt men också att få mer inblick i delar av samhället som tidigare varit okända för mig. Jag kände likadant inför uppdraget som nämndeman i tingsrätten och det har varit mycket lärorikt och gett mig nya instinkter kring både samhället och i människors beteende och handlande. Jag hoppas att få använda min analytiska förmåga i kombination med medkänsla till mina medmänniskor för att göra nytta för samhället, säger Malin.

Mattias Stjernström är entreprenör och fastighetsägare och är sedan tidigare, utöver gruppledare, bland annat ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Eskilstuna Energi och Miljö AB. Han går nu även in som ledamot i Eskilstuna Kommunföretag AB.
– Våra företag som ägs av Eskilstunas invånare är viktiga och utgör den infrastruktur som många nyttjar i sin vardag. Eskilstuna har genom sina bolag jobbat framgångsrikt med socialt ansvarstagande, ett tydligt miljöfokus och med stabil ekonomi. Det känns ärofyllt att få vara med och driva det viktiga arbetet vidare, säger Mattias.