En något högre renhållningstaxa är ansvarsfull politik

KLIMAT & MILJÖ. Vi känner stolthet över att få sitta i styrande majoritet i en kommun med ett miljö- och klimatarbete i framkant. Som vågat satsa på världens första återbruksgalleria och ett helt nytt färgsorteringssystem. Den ambitionsnivån tänker vi inte medverka till att sänka. Det skriver Arne Jonsson (C), kommunalråd, och Mattias Stjernström (C), vice ordförande i Eskilstuna Energi och Miljö AB, i ett debattinlägg i Eskilstuna-kuriren.

Tidigare i höstas togs styrelsen i Eskilstuna Energi och Miljö beslutet att höja renhållningstaxan med i genomsnitt 1,8 procent. Anledningen är främst löneutvecklingen och inflationen, samt höjd förbränningsskatt och höjda transportavgifter. Tack var de effektiviseringar som företaget gjort – och fortsätter att göra – kunde höjningen begränsas till strax under 2 procent, vilket är i nivå med de senaste två årens inflation. Förslaget fick tummen upp av hela styrelsen och skickades vidare till moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag.

Där tog det dock tvärstopp. M, SD, L och KD hade enats om att lägga fram ett motförslag med oförändrad taxa, vilket röstades igenom. Det är många saker i beslutshanteringen av ärendet som vi i Centerpartiet ställer oss frågande till, men vi håller oss till det som just nu påverkar Eskilstunaborna mest: taxan.

Givetvis ska vi ha konkurrenskraftiga taxor. Och det har vi också. Enligt den senaste Nils Holgersson-undersökningen ligger Eskilstuna på 17 plats i landet när det gäller låga kostnader för de fyra nyttotaxorna. I länet är vi den näst billigaste kommunen. Lägst taxor har Oxelösund som, tillsammans med Luleå och Borlänge, toppar den nationella listan. Orsaken är i huvudsak att dessa tre kommuner har landets lägsta fjärrvärmepriser tack vare samarbeten med SSAB om återanvänd värme.

Att hålla nere taxorna genom smarta lösningar och effektiviseringar är rätt. Däremot är det ogenomtänkt att pressa ner taxorna för att det, ryckt ur sitt sammanhang, ser bra ut utåt. Självklart räknas varenda krona i dessa tuffa tider, men vi måste sätta saker i perspektiv och se lite längre fram. Att 190-literskärlen blir dyrare handlar inte om att straffa den som sorterar. 370-literskärlen, som många av kommunens villaägare kör med, har länge kompenserat för de mindre kärlen. Nu görs taxan i stället om så att varje kärlstorlek täcker sina egna kostnader.

Den nya taxan är med andra ord inte tagen ur luften. Den är väl avvägd för att renhållningen ska bära sig själv utan att behöva kompenseras av företagets övriga verksamhet. Alternativet är att sänka ambitionsnivån och då är det framför allt miljö- och klimatarbetet som blir lidande. Kanske är det rentav det våra politiska meningsmotståndare är ute efter.

Vi känner stolthet över att få sitta i styrande majoritet i en kommun med ett miljö- och klimatarbete i framkant. Som vågat satsa på världens första återbruksgalleria och ett helt nytt färgsorteringssystem. Den ambitionsnivån tänker vi inte medverka till att sänka. Den ska snarare höjas. Vi är nämligen helt övertygade om att rimliga taxor tillsammans med ett modigt och förnuftigt klimat- och miljöarbete är det som lockar företag till vår kommun – och därigenom fler arbetstillfällen och på sikt mer pengar i Eskilstunabornas plånböcker.

Arne Jonsson (C)
Kommunalråd

Mattias Stjernström (C)
Vice ordförande Eskilstuna Energi och Miljö AB

Läs debattartikeln på ekuriren.se