Förändrat strandskydd stärker landsbygden

STADSBYGGNAD. Strandskyddsutredningen har nu presenterats och vi i Centerpartiet i Eskilstuna välkomnar förslagen, som kommer att ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på landsbygden.

– Förslagen i utredningen innebär framför allt att byggnation utanför stadskärnan underlättas, något som är väldigt viktigt för oss, säger Anders Nordin (C), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna.

Strandskyddsutredningen, som den särskilda utredaren Catharina Håkansson Boman fick av regeringen som en del av januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna, lämnades till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) på måndagen.

Utredningen föreslår bland annat att kommuner själva ska kunna peka ut landsbygdsområden som kan ges väldigt generösa undantag. Under vissa förutsättningar ska kommuner även kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet helt ska upphävas. Utredningen föreslår också att anlagda vatten, såsom våtmarker och dammar, och små insjöar och vattendrag ska undantas helt från strandskyddet.

– Det är väldigt positivt att kommunerna föreslås få mer att säga till om, det är ju vi som har störst kunskap om hur kommunen bäst kan utvecklas. Lättnaderna är också viktiga. Strandskyddslagstiftningen som den ser ut idag är stelbent och utdaterad. Det är inte rimligt att små blåmarkerade diken som inte är vattenförande hela året ska sätta käppar i hjulet för människor och företag som vill kunna bygga, bo och leva på landsbygden, säger Anders Nordin (C).

Ökade möjligheter att bygga strandnära kan även höja värdet på fastigheter vilket ökar landsbygdens attraktionskraft som bostadsort, menar Gunnar Bildt (C), ersättare i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna:

– Det är jättebra att landsbygden får möjlighet att utnyttja sina unika förutsättningar att skapa nya och attraktiva bostäder. Lättnaderna i strandsskyddreglerna kan så klart få negativa konsekvenser för miljön om de missbrukas, men så länge det sker en varsam tillämpning och tillsynen är bra så kan utvecklingen på landsbygden stärkas samtidigt som miljön skyddas, säger han.