Landsbygden behöver ett modernare strandskydd

STADSBYGGNAD. Replik på debattartikeln ”Stärk allemansrätten och strandskyddet” publicerad i Eskilstuna-kuriren 21 april.

Ja, vi svenskar är lyckligt lottade som har allemansrätten. Vi är även lyckligt lottade som lever i en demokrati med lagstiftning som ett centralt inslag.

Strandskyddslagen, som den ser ut idag, får orimliga konsvenser på landsbygden. Tack vare Centerpartiets initiativ har vi genom januariavtalet en möjlighet att få ett enklare och modernare strandskydd, mer anpassat efter lokala variationer. För visst borde landsbygden få en chans att använda de konkurrensfördelar deras geografi ger? Visst är det rimligt med större möjligheter att bygga strandnära där tillgången på stränder är god och konkurrensen om mark är liten? Och visst är det orimligt att enskilda markägare förvägras bygga där de bäst finner lämplig på grund av strandskyddade diken?

Vi i Centerpartiet välkomnar den nyligen presenterade strandskyddsutredningen. Samtidigt delar vi Miljöpartiets oro, med den lilla skillnaden att vi inte är oroliga att strandskyddet försvagas utan att det förblir för starkt.

Sedan det generella strandskyddets tillkomst 1994 har riksdagen vid åtminstone tre tillfällen – 2010, 2014 och nu senast i december 2020 – försökt att komma tillrätta med orimligheterna i nuvarande lagstiftning, men både 2010 och 2014 valde myndigheterna att tolka lagen alltför snävt och det önskade resultatet uteblev. Vi befarar att samma sak kan komma att hända igen.

Vår oro är alltså inte att en ny strandskyddslag ska bidra till en kraftig exploatering av stränder. Vår oro är att diken som det på bilden – där strandskydd idag gäller – fortsatt ska begränsa utvecklingen på landsbygden och sätta käppar i hjulet för de gröna näringarna som, för att citera Miljöpartiet, håller Sveriges ”svårslaget vacker mångfaldig natur” levande, artrik och öppen för alla att ta del av.

Arne Jonsson (C), kommunalråd Eskilstuna

Anders Nordin (C), ledamot Stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna

Gunnar Bildt (C), ersättare Stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland

Läs repliken på ekuriren.se