Nu måste ord bli till handling – stoppa mäns våld!

VÅLD I NÄRA RELATIONER. Vi jobbar varje dag för ett fritt och jämställt samhälle. I ett sådant samhälle är mäns våld mot kvinnor historia, på riktigt. Så ser verkligheten inte ut idag, därför välkomnar Centerkvinnorna i Eskilstuna det ökade engagemang för frågorna som vi har sett i riksdagen de senaste veckorna.

Varje kvinna som mördas är ett stort misslyckande för samhället, och tyvärr dröjer de stora besluten och insatserna för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har lagt fram ett 34-punktsprogram för att stoppa gängkriminaliteten, men ett lika gediget arbete har inte vigts åt att säkra kvinnors trygghet i sina egna hem.

Därför har Centerkvinnorna tagit fram ett 43-punktsprogram med konkreta förslag på åtgärder för att bekämpa och förebygga våldet.

Regioner och kommuner har ett stort ansvar, framför allt när det gäller att upptäcka och förebygga våld. Socialnämnderna i Sverige kommer att få ett utökat ansvar i att rikta tidigt stöd till våldsamma förövare, med syfte att få deras beteende att upphöra.

Nu måste kommunerna höja rösten för att uppdraget ska förtydligas och att verktyg och stöd ska finnas för att genomföra detta arbete på bästa sätt. Det är också kommunens ansvar att säkerställa skyddet för våldsutsatta kvinnor.

Centerkvinnorna vill att kompetensen för att upptäcka våld höjs inom alla verksamheter som möter våldsutsatta. Det handlar om skolor och förskolor, hälso- och sjukvården, socialtjänst och äldreomsorg med mera. Därför föreslår vi att Eskilstuna säkerställer att utbildning för personalen genomförs. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, har bra utbildningsmaterial om detta som är färdigt att använda.

År 2021 kommer inte att gå till historien som året då kvinnor kunde leva befriade från våld, och då de kunde lämna sina våldsverkare på ett tryggt sätt. Men med politisk handlingskraft kan vi se till att det blir så i framtiden. Vi har den kraften – nu är det nog!

Sofia Jarl (C), förbundsordförande Centerkvinnorna

Amy Lindqvist (C), ordförande Centerkvinnorna i Eskilstuna

Lillemor Nordh (C), vice ordförande Centerpartiet i Eskilstuna

Läs debattartikeln på ekuriren.se