Ingen ska behöva oroas över att bli äldre i Eskilstuna

VÅRD, HÄLSA OCH TRYGGHET. Det är våra äldre som byggt Sverige och vårt samhälle. De förtjänar då också en god vård och omsorg när de behöver det.

– Under pandemin har det blivit skrämmande tydligt att behovet av satsningar på äldreomsorgen och vården för äldre är akut. Vi behöver höja kompetensen, öka närvaron av läkare och sjuksköterskor och minska antalet medarbetare per chef på våra boenden i kommunen. Även inom hemsjukvården behövs reformer, äldre ska framför allt inte behöva möta nya människor hela tiden och den personal som de möter måste vara utbildad. Fler trygghetsboenden behöver också byggas, det är en fantastisk mellanform för att motverka otrygghet, ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre. Och så det måste bli lättare för äldre och deras närstående att välja vårdgivare och planera sin vård. Ingen ska behöva vara rädd för att möta ålderdomen i Eskilstuna, säger Leena Kumpula, vård-, hälso- och trygghetspolitisk talesperson i Centerpartiet i Eskilstuna.

För att säkerställa att äldreomsorgen och demensvården håller god kvalitet vill vi i Centerpartiet i Eskilstuna att:

  • Medarbetare inom vården och omsorgen har rätt till närvarande chefer som kan ge stöd, därför bör det maximalt vara 25 medarbetare per chef.
  • Alla som arbetar med omsorg i äldreomsorgen ska som minst ha en undersköterskeutbildning. Sjuksköterskekompetens måste finnas tillgänglig dygnet runt.
  • Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor, därför bör det vara maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.
  • Vi behöver bygga fler trygghetsboenden i kommunen för att motverka otrygghet, ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre, i synnerhet på landsbygden.
  • Samverkan mellan kommunen och regionen måste förbättras. Läkartiden måste öka på våra äldreboenden och oavsett om man vårdas på särskilt boende eller med hemsjukvård ska man ha rätt till avancerad sjukvård.