Lars Göran ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

FÖRTROENDEGRUPPEN. Lars Göran Hellquist kliver in som ny ersättare för Centerpartiet i Vård- och omsorgsnämnden. Han ersätter Reija-Liisa Laine, som haft uppdraget sedan januari 2021.

Lars Göran har tidigare arbetat som ekonomichef inom Vård- och omsorgsförvaltningen och har bred kunskap och kännedom om kommunens arbete inom vård- och omsorgsområdet. Han vill bland annat verka för att den medicinska kompetensen höjs genom bland annat ökad läkarkontakt på boenden och fler sjuksköterskor och undersköterskor. Uppdraget som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden blir hans första politiska uppdrag i kommunen.

– Det känns spännande att få delta i nämndens arbete inom vård och omsorg. Jag har tidigare varit en av medarbetarna som lämnat information till nämnden, men nu blir det en ny upplevelse för mig att vara den som får information, säger Lars Göran.

Lars Göran kliver in bredvid vår ordinarie ledamot Miriam Holm, som är glad åt nyförvärvet.

– Det är jätteroligt att Lars Göran kommer in. Höjd kompetens är något som vi verkligen kan jobba gemensamt för, tänker inte minst på hur vi utformar våra demensboende och utbildar vår personal. God kunskap om demenssjukdomar har visat sig drastiskt sänka medicineringen för vår brukare, säger Miriam.

Varmt välkommen, Lars Göran!