Den som flyr Putins krig ska ha en skyddad plats hos oss

MIGRATION OCH INTEGRATION. Vi har krig i Europa och miljontals människor är på flykt. FN:s flyktingorgan UNHCR beskriver situationen som den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Hur många av alla dessa människor som kommer till Sverige är omöjligt att säga, men vi måste ta emot dem som behöver vår hjälp med öppna armar. 

Det får inte råda någon tvekan om att alla är välkomna. Vi måste vara glasklara med att den som flyr Putins krig har en skyddad plats hos oss, precis som alla andra som flyr krig och förtryck. För Centerpartiet är rätten att söka asyl okränkbar.

Eskilstuna förbereder sig just nu på att ta emot flyktingar. Utöver det ytterst viktiga arbete som pågår med integration av tidigare flyktingar behöver vi nu ta krafttag för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi är inte ensamma om att behöva ta ansvar. Andra kommuner och andra länder måste också göra sitt. Men de människor som väljer Eskilstuna som sin fristad eller hamnar här, måste vi ta emot med öppen famn. Och vi måste göra det tillsammans.

Många öppnar just nu upp sina hem för människor som flyr, vilket visar på att det finns både vilja och förmåga att hjälpa till och bidra. Ett engagemang som kommer att vara till stor hjälp i den akuta krisen och som skapar en god grund för bra integration i det långsiktiga perspektivet.

Men att ge den typen av stöd till människor som sett och upplevt fruktansvärda saker, lämnat sina hem och förlorat eller tappat kontakten med anhöriga, är påfrestande. Dessutom finns det risker för att nya trauman skapas om förutsättningarna ändras. Därför måste vi som kommun, i nära samverkan med regionen, ta det största ansvaret. I den mån det är möjligt måste vi erbjuda stöd i alla dess tänkbara former – både nu och sen.

EU har för första gången någonsin aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska flyktingar ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Många kan därmed börja arbeta och gå i skola direkt, vilket skapar möjligheter men också utmaningar. Många barn är på flykt och dessa behöver kunna tas emot i skolan på ett bra sätt, samtidigt som våra befintliga elever klarar skolan och mår bra.

Vi i Centerpartiet fortsätter att stå upp för medmänsklighet, frihet och alla människors lika rätt och värde. Vi står upp för en reglerad invandring som grundar sig i medmänsklighet och ordning och reda. Man får stanna om man har skyddsskäl, men ska lämna landet om man får avslag. I en tid då allt fler ifrågasätter att vi ska hjälpa människor på flykt är trovärdigheten för asylpolitiken särskilt viktigt, för att skapa tolerans och acceptans för en medmänsklig flyktinginvandring.

Det finns inget vi och dom. Sverige är inte fullt. Ukrainas sak är vår.

Anders Nordin, Fredrik Anderson, Mia Forslöf, Mattias Haraldsson, Malin Kruhsberg, Murat Tosun, Leena Kumpula och Jonas Franzon, Centerpartiets toppkandidater i valet 2022

Läs debattartikeln på ekuriren.se