Centerpartiet besöker flygplatsen för att diskutera dess framtid

FLYG. Med tanke på det kraftigt förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands invasion av Ukraina kan vi inte göra en skyndsam avveckling av flygplatsen som Liberalernas gruppledare Stefan Krstic föreslog i en intervju i Eskilstuna-kuriren 22 mars.

Flygplatser är viktiga ur både beredskaps- och försvarssynpunkt, men även för regionala sjukhustransporter och ett växande näringsliv.

Därför gör vi i Centerpartiet ett verksamhetsbesök på Eskilstuna flygplats idag för att lyssna på vad Johan Kalfas, verksamhetsansvarig på flygplatsen, har att berätta. Deltar gör Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna, John Carlsson (C), regionkandidat i Sörmland, och Victoria Barrsäter (C), riksdagskandidat i Sörmland.

– Våra sörmländska flygplatser ger oss bättre beredskap och behövs för vårt totalförsvar. Samtidigt är framtidens flyg bara några få år bort där grön, effektiv luftburen mobilitet ger oss helt nya resmönster och spännande logistiklösningar för befintliga och nya organisationer. De som har en fullt utrustad flygplats med instrumentinflygning såsom Eskilstuna har, kommer vara vinnarna om 10 år, säger Victoria Barrsäter (C).

– Eskilstuna flygplats är både viktig som en del av regionens krisberedskap och för att säkerställa effektiva transporter av sörmlänningar som behöver vård snabbt. I de fall ambulans eller helikopter inte är ett alternativ kan snabb tillgång till ambulansflyg vara helt livsavgörande. En avveckling av flygplatsen riskerar att slå hårt mot sörmlänningars tillgång till högspecialiserad vård i andra delar av Sverige och därmed göra vården ojämlik, säger John Carlsson (C).

– Vi ser gärna att flygplatsen bevaras som en knutpunkt för specialflyg. I första hand bör näringslivet driva på utvecklingen, men om det finns nyfunnet intresse från försvarsmakten eller regionen eller om finansieringsmodellen för Sveriges flyginfrastruktur kan förändras så stänger vi inte dörren för andra alternativ. Det ska bli intressant att se vad besöket på flygplatsen och de efterföljande diskussionerna i partiet ger, säger Arne Jonsson (C).