Centerkvinnorna: Kvinnors trygghet måste stå i fokus i valet

CENTERKVINNORNA. 2022 är ett valår. Flera frågor förutspås ta stor plats, som klimatet och gängkriminalitet. Det är frågor som är viktiga, men Centerkvinnorna vill att valet 2022 sätter strålkastaren på̊ arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I februari hade Centerkvinnorna i Eskilstuna årsmöte. Under årsmötet valdes styrelsen för det nya verksamhetsåret med den nya ordföranden i spetsen, Leena Kumpula. Centerkvinnorna förbereder sig nu inför valåret 2022.

– För Centerkvinnorna har arbetet mot mäns våld mot kvinnor varit en prioriterad fråga under lång tid, och vi kommer att fortsätta att lyfta de frågorna under valet 2022, säger Leena Kumpula, ny ordförande i Eskilstuna Centerkvinnor. Jag kommer att besöka kvinnojourer och socialtjänst för att träffa de människor som gör skillnad för alla kvinnor och barn som behöver hjälp.

Bland det farligaste en kvinna kan göra är att lämna en våldsam man och för kvinnor är risken att bli utsatt för våld störst i hemmet. För flera kvinnor är våldet en del av vardagen, och i snitt mördas 15 kvinnor varje år av en man som de hade, eller hade haft, en relation med. Närmare tusen kvinnor, som har lämnat en våldsam partner, lever med skyddad identitet och på flykt från den våldsamma mannen.

Vad beträffar sexualbrott är statistiken dyster. Det anmäls mer än en våldtäkt i timmen, och knappt 6 av 100 anmälda brott leder till en fällande dom. I de allra flesta fall som rör sexuellt våld, är det en man som utsatt en kvinna. Rapporter har visat på̊ bristfälliga utredningar, som leder till få fällande domar.

Männens våld begränsar och inskränker kvinnors frihet på ett sätt som inte är förenligt med Centerkvinnornas tro på̊ ett fritt och jämställt samhälle. För Centerkvinnorna är det självklart att det egna hemmet ska vara den tryggaste platsen för alla, och att individens egen kropp tillhör individen – ingen annan.

– För att bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs det ett historiskt krafttag på̊ alla beslutsfattande nivåer och hos flera aktörer. Alla kan, och måste, göra något för att vi ska kunna ta ett stort steg framåt för jämställdhet och kvinnors frihet, säger Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl.

Centerkvinnorna vill att de kommunala socialtjänsterna ska få tydligare verktyg och mer stöd för att kunna stärka sitt arbete. Dessutom vill Centerkvinnorna att det upptäckande arbetet stärks genom att vårdpersonal och även skolpersonal ska utbildas i att upptäcka våld, och att anmälningsplikten för oro utvidgas, så att den omfattar även vuxna. Ännu en viktig pusselbit i ett helhetsarbete, är en förbättrad samverkan mellan de berörda aktörerna, som vård, polis och socialtjänst.

– Arbetet allra närmast de utsatta måste fungera. Vi har tidigare sett hur utsatta har fallit mellan stolarna, som en följd av en för svag samverkan och otydlig ansvarsdelning. Alla måste ta ansvar, så att alla berörda parter jobbar ihop och inte parallellt, säger Sofia Jarl.

Centerkvinnorna går till val på att intensifiera arbetet med att bekämpa och motverka mäns våld mot kvinnor. Ännu fler förslag från Centerkvinnorna för att stärka kvinnors rättstrygghet och bekämpa mäns våld mot kvinnor är:

  • Satsningar på utbildning för hela rättsväsendet, så att alla brott utreds grundligt och att de som dömer i fallen har kunskap om brottens karaktär.
  • Att stärka den utsattas rättigheter i processen genom tillgång till stödperson och målsägandebiträde från början till slut.