Brådska inte med att avveckla flygplatsen

FLYG. "Nu är det dags att se över hur platsen kan användas för logistikparksutveckling", skriver Vänsterpartiet i debattartikeln Äntligen stoppas högtflygande planer på flygplats i Eskilstuna-kuriren och liknande röster hörs även från MP och L. Eskilstuna flygplats blir sannolikt aldrig en storskalig kommersiell flygplats, men varför denna brådska att avveckla?

Att lägga flygplatsfrågan i malpåse är måhända inte den sexigaste lösningen – och den plockar inte så många politiska poäng – men i det här fallet kanske det är just vad vi ska göra. För världen rör sig fort under våra fötter just nu.

På grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen fattat beslut om en förstärkning av det svenska försvaret. Det innebär att flygplatsen framöver – eller kanske redan nu – kan vara intressant ur ett beredskaps- och försvarsperspektiv. Försvarsmaktens intresse för flygplatsen spelar så klart stor roll vid beslut om en eventuell nedläggning. Vi vill givetvis bidra till att förstärka Sveriges beredskaps- och försvarsförmåga, inte avrusta den.

Men även hos regionen kan det ha väckts ett nyfunnet intresse både på grund av pandemin och det nya säkerhetspolitiska läget. Redan idag är flygplatsen viktig för till exempel organtransporter och sjuktransport av IVA-patienter för högspecialiserad vård i andra delar av landet. Det behovet kommer sannolikt inte att minska. Flygplatsen är också viktig som en del av regionens krisberedskap. Och om det är något vi måste stärka så är det just vår beredskap för olika typer av kriser och störningar.

Samtidigt är framtidens flyg bara några år bort. De elflyg som just nu är under utveckling är små och behöver små flygplatser för korta distanser. De som har en fullt utrustad flygplats med instrumentinflygning, såsom Eskilstuna har, kan vara vinnarna om 10 år. Och om finansieringsmodellen för Sveriges flyginfrastruktur förändras så har vi ett helt annat utgångsläge. Majoriteten av Sveriges flygplatser är kommunalt ägda – och samtliga går knackigt. Det är bara att snegla mot våra grannländer för att inse att det inte behöver vara så.

Med det sagt, givetvis ser vi utmaningarna och problematiken. Och givetvis vill även vi få loss mark för fler etableringar som genererar fler jobb i kommunen. Vi ser till exempel mycket hellre att vi bygger logistikpark på gammal flygplatsmark än på den högkvalitativa jordbruksmarken vid Gunnarskäl. Dessutom kostar det att ha flygplatsen kvar.

Men att avveckla flygplatsen och sanera marken för användning till annat kostar också pengar. Och framför allt, det är ett oåterkalleligt beslut som inte ska tas lättvindigt. Skulle vi lägga ner flygplatsen för att i ett senare skede upptäcka att vi behöver en, kommer det att vara mycket svårt – för att inte säga omöjligt – att hitta en ny plats för den i kommunen. Argumenten talar till malpåsens favör.

Arne Jonsson (C), kommunalråd
Fredrik Anderson (C), toppkandidat i valet

Läs repliken på ekuriren.se