CENTERKVINNORNA: Stärk flyktingmottagandet nu!

CENTERKVINNORNA. Många kommuner har tagit emot flyktingar från Ukraina och är hårt pressade. För oss Centerkvinnor är det självklart att ge skydd och stöd till personer på flykt från kriget. Resurserna för att kunna erbjuda ett bra mottagandet måste stärkas.

Pressen på vissa kommuner är stor. Privatpersoner har öppnat sina hem för flyktingar och det är i grunden bra. Ett starkt civilsamhälle där vi hjälpts åt främjar ett bra flyktingmottagande. Det är ett bra alternativ för många flyktingar, samtidigt som det kan underlätta kommuners mottagande. Men det finns fallgropar.

Det har kommit allvarliga rapporter om privatpersoner som öppnar sina hem med illvilliga baktankar: de erbjuder husrum mot sexuella tjänster. Det finns också en risk att personer som bor hemma hos någon inte kommer i kontakt med det skyddsnät som finns i Sverige. Alla som har kommit till Sverige har inte registrerat sig hos Migrationsverket och det kan göra det svårt för en kommun att veta vilka som finns där.

På flera håll har skolor på ett imponerade sätt tagit emot nya elever, men vuxna har inte rätt till SFI. Svenskundervisning genom studiecirklar ska erbjudas till flyktingar som bor på migrationsverkens boenden – men alla gör ju inte det. Vi ser att vuxna behöver stöd i att hitta en vardag med sysselsättning, antingen genom studier eller arbete. Risken för att hamna i utanförskap eller beroende av någon illvillig person ökar när individen inte har en egen ekonomi. Det finns redan exempel på hur flyktingar fallit offer för sexhandel här i Sverige: 30 av 38 män som greps i polisens operation för att bekämpa sexhandel, Insats Torsk, under mars månad hade utnyttjat en ukrainsk kvinna.

Kommunerna har haft olika beredskap att möta flyktingarnas behov. Centerkvinnorna vill att varje kommun ska ha kännedom om vilka som befinner sig där och få verktyg att klara av att möta alla behov som finns hos flyktingar, både barn och vuxna. Det behövs en plan för att vi överallt ska kunna ge ett bra mottagande, som inkluderar ett tryggt boende för alla, sysselsättning för de vuxna och skola eller barnomsorg för de små. Det är uppenbart att människor faller mellan stolarna. Så ska vi inte ha det – men det är inget arbete som varje kommun kan göra ensam. Socialtjänster, kvinnojourer, skolor och arbetsmarknadsåtgärder måste stärkas – och nu måste regeringen leverera!

Sofia Jarl (C), förbundsordförande Centerkvinnorna
Leena Kumpula (C), ordförande Centerkvinnorna Eskilstuna

Läs debattartikeln på ekuriren.se