Föräldrastöd mycket bättre verktyg än familjeplanering

REPLIK. ”Inför familjeplanering i utsatta områden," skriver Liberalerna i en insändare. Och så var vi där igen, trots att vi skriver juli 2022 i kalendern. Där man tror att man kan lösa våra gemensamma samhälleliga problem genom att begränsa kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Dessutom framlagt av ett parti som säger sig värna människors frihet och självbestämmanderätt.

Vi ställer oss frågan, på vilka grunder är det rimligt att Liberalerna drar slutsatsen att mindre barnafödande ger mindre kriminalitet som motionen verkar antyda?

Centerpartiet lägger sig inte i hur många barn en kvinna får. Våra sexuella och reproduktiva mänskliga rättigheter ger oss rätt att välja om vi vill skaffa barn eller inte, när vi väljer att göra det, hur många barn vi skaffar och med vem. Det är inget som politiken ska lägga sig i och i synnerhet inte använda som ett socialt verktyg.

Vi är väl medvetna om att det finns strukturer som gör att kvinnor föder fler barn än vad de egentligen vill. Vi är också väl medvetna om att vi har en stor segregation, bristande integration och hög arbetslöshet i våra prioriterade områden. Men låt oss inte lägga dessa våra gemensamma uppgifter att lösa i knät på våra unga kvinnor och mammor.

Vi i Centerparti vill istället komma tillrätta med hur det kommer sig att barn inte klarar skolan, vilket är den absolut största riskfaktorn för kriminalitet. Vi vill ta ansvar för att lösa de ökade ekonomiska klyftorna som stärker segregationen och den ojämlika hälsan.

Det är väldigt viktigt med folkhälsoarbete, att vi erbjuder god tillgång till information och stöd om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Alla måste även ha god och jämlik tillgång till bra mödra- och förlossningsvård. Men syftet får aldrig vara något annat än att skydda och uppfylla våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Regionen ansvarar för att ge preventivmedelsrådgivning i samband med att en kvinna får barn och vid återbesöket hos mödravården. Om tillgången till preventivmedelsrådgivningen inte når alla har vi en ojämlik vård och då behöver regionen göra ett bättre arbete.

Vi vill att BVC tillsammans med socialtjänst gör fler hembesök för att kunna bygga en relation och erbjuda stöd i föräldraskapet. Vi vill även arbeta för att fler utrikes födda kvinnor – och män – får en chans på arbetsmarknaden. Vi har precis infört aktivitetsplikt för att få försörjningsstöd i kommunen. Vi vill inte stanna där utan vill även införa aktivitetsplikt för alla vuxna i hushållet och dessutom ge möjligheten att få försörjningsstöd och samtidigt testa att starta företag. Vi vill även att försörjningsstödet delas lika mellan båda parterna i hushållet.

Vi tror på insatser som kan leda till en långsiktig förändring utan att peka ut en grupp i samhället som inkapabla att försörja sina barn.

Riktig frihet och egenmakt får man genom att bli en del av samhället och genom tillgång till egna pengar, inte genom att någon knackar på och upplyser dig om att du borde knipa lite mer med benen.

Leena Kumpula (C), toppkandidat i kommunvalet i Eskilstuna med fokus på frågor som rör jämlikhet och jämställdhet

Malin Kruhsberg (C), toppkandidat i kommunvalet i Eskilstuna med fokus på frågor som rör trygghet

Läs repliken på ekuriren.se