Centerkvinnorna: Satsa riskkapital på kvinnliga företagare!

CENTERKVINNORNA. Knappt 26 procent av Sveriges företagare är kvinnor och bara drygt 1 procent av allt riskkapital satsas på företag som drivs av kvinnor. En enda procent – det är som ett skämt!

Företagare och företag är avgörande för samhällets tillväxt och välmående. I Sverige skapas fyra av fem jobb i mindre företag. Våra företag är viktiga för vår attraktionskraft när det gäller innovationer, en konkurrenskraftig arbetsmarknad och en stark samhällsekonomi. För att fler företag ska finnas, växa och verka i land och stad, behöver vi fler kvinnor som driver företag.

Centerkvinnorna vill se satsningar på kvinnor med riskkapital! Vi vill att fler kvinnor ska ansöka om riskkapital, både hos statliga och privata finansiärer. För att det ska bli verklighet vill vi att det satsas på nätverk för företagare, där kunskap och inspiration utbyts och sprids. Vi vill också att det genomförs en tydlig satsning specifikt för kvinnor som vill driva företag, i form av en statlig investeringsbank som stödjer investeringar i företag som ägs och drivs av kvinnor.

För ett starkt samhälle behövs företag och för starka företag behövs det fler kvinnor. Låt oss satsa på det.

Malin Bergman, Förbundsordförande Centerkvinnorna Sverige
Inger Fredriksson, andre vice förbundsordförande CK, Katrineholm
Leena Kumpula, ordf CK Eskilstuna
Martina Hallström, ordf CK Nyköping
Inga-Lill Fredriksson, ordf CK Gnesta
Malin Kruhsberg, CK Eskilstuna
Victoria Barrsäter, CK Katrineholm
Mia Nerby, CK Strängnäs

Läs insändaren på ekuriren.se