Sverige förtjänar politiker som samarbetar mer och polariserar mindre

VALET 2022. Sverige är ett fantastiskt land. Vi är ett av världens rikaste, mest klimatsmarta och mest jämställda länder. Få andra länder, någonsin i historien, är en bättre plats för en ung flicka att födas och växa upp i. Vi tillhör den absoluta världstoppen när det gäller rättssäkerhet, pressfrihet och frånvaro av korruption. Medellivslängden är hög och barnadödligheten är låg. Sammanhållningen är god och möjligheten att göra klassresor är stor.

Sverige har dock ett antal mycket allvarliga samhällsproblem. Rysslands fullskaliga och olagliga krig mot Ukraina skördar människoliv och orsakar ett oerhört lidande. Kriget hotar i förlängningen också Sverige. Klimatet förändras i allt snabbare takt. Gängkriminaliteten sätter skräck i hela bostadsområden. Kvinnor mördas av män i sin närhet och hundratusentals flickor och pojkar lever under hedersförtryck. Skolan är inte tillräckligt bra. Våra sjukhus klarar inte bemanningen på akutmottagningar och BB. Inflationen, högre räntor och fallande huspriser skapar oro kring hushållsekonomin.

Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi är också ett av de länder i världen som har högst skattetryck. Samtidigt finns det uppenbara brister i det offentligas kärnverksamhet. Så kan vi inte ha det. Vi måste bli bättre på att prioritera det som är viktigt på riktigt.

Olika politiska partier har olika ideologier och värderingar. De har olika uppfattningar om hur stor del av samhället som ska organiseras av det offentliga och hur stor del som ska lämnas fritt för det privata. Det är helt legitimt och en förutsättning för ett bra demokratiskt samtal. Men i grunden finns det också en bred enighet mellan de flesta av Sveriges partier om vad vi ska vara för land: ett modernt, jämställt, klimatvänligt och rikt land. Ett land där det är människors strävan och arbete, inte deras historia och bakgrund, som är det viktiga. Där alla ges chansen att nå sin fulla potential och leva i frihet. Ett tryggt land som vill och kan försvara sig mot hot. Ett land där saker fungerar.

Svensk politik präglas tyvärr av en dynamik där Socialdemokraterna och Moderaterna känner sig nödgade att anpassa sig till de partier som söker splittring, snarare än samarbete. Socialdemokraterna måste blidka Vänsterpartiet. Moderaterna måste hålla Sverigedemokraterna nöjda.

Vi tror på en annan väg. Utan polarisering. Där de ansvarstagande partierna förutsättningslöst kan samarbeta om en politik förankrad i mitten för Sveriges bästa. Vi är övertygade om att ett antal av de viktigaste samhällsproblemen skulle tjäna på mer av samarbete. Endast så skapas förutsättningar för att få bredare stöd, både i befolkningen och i Sveriges riksdag.

Problemen kan och måste lösas. Men det kommer att kräva ett brett samarbete. Förutsättningslösa och raka diskussioner. Kompromissvilja.

Det kommer att kräva en politik för Sveriges bästa.

Anders Nordin (C), Fredrik Anderson (C), Mia Forslöf (C), Malin Kruhsberg (C), Murat Tosun (C), Leena Kumpula (C) och Jonas Franzon (C), toppkandidater i kommunvalet i Eskilstuna 2022