Centerpartiets nomineringar till nämnder och styrelser är nu klara

Under torsdagskvällen höll vi kretsstämma för att fastställa våra nomineringar till kommunens nämnder, styrelser och övriga organ. Vår nya förtroendegrupp, som tillträder sina uppdrag 1 januari 2023, kommer att bestå av 17 personer och vi önskar samtliga lycka till med sina respektive uppdrag.

Kommunstyrelsen

Anders Nordin

Kommunföretag

Mattias Stjernström

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Fredrik Anderson

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mia Forslöf

Grundskolenämnden

Stina Söderström

Kultur- och fritidsnämnden

Jonas Franzon (ej i bild)

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Murat Tosun
Anders Kullstam

Stadsbyggnadsnämnden

Anders Nordin

Socialnämnden

Malin Kruhsberg

Torshälla stads nämnd

Markus von Martens (ej i bild)

Valnämnden

Berit Lisjö (ej i bild)

Vård- och omsorgsnämnden

Lars Göran Hellquist (ej i bild)

Trygghetsberedningen

Malin Kruhsberg

Jämställdhetsberedningen

Leena Kumpula

Natur- och vattenvårdsberedningen

Anders Nordin

Landsbygdsrådet

Fredrik Anderson

Kommunala pensionärsrådet

Miriam Holm (ej i bild)

Rådet för funktionsrättsfrågor

Helen Wretling (ej i bild)

Arvodeskommittén

Arne Jonsson

Kommunala revisorer

Margareta Svedbjörk