Har kommunens företrädare i Eskilstuna attitydproblem?

Det är glädjande att Socialdemokraterna och Moderaterna väljer att använda den kommunalrådspost som blev ledig när vi (C) valde att lämna majoriteten till att sätta fokus på näringslivsklimatet i kommunen. Nu är det upp till bevis!

Vi menar att det finns några viktiga utgångspunkter för att överhuvudtaget förändra något till det bättre. Den viktigaste är vilken kultur man odlar i kommunen. Utgångspunkten måste vara att kommunens medarbetare finns till för dem som bor och verkar i kommunen. Vi behöver utbilda tjänstepersoner om kommunens värdegrund och vad man har för grundläggande uppgift på jobbet. Vilken kultur vill man förmedla ut till företag och medborgare som vill satsa lokalt?

Och det allra viktigaste – det måste både finnas en tydlig uppfattning och klara tydliga direktiv från politiken att näringslivet ska prioriteras och att det näringspolitiska arbetet ska vara fritt från ideologiska kärnfrågor.

I modern tid har näringslivet stångat sig blodigt för att få Eskilstunas tjänstepersoner att inse att de tolkar lagar på hårdast möjliga sätt. I exempelvis alkohol- och bygglovslagen finns möjlighet att vara generös i tolkningen, vilket väldigt många andra städer är. Man skulle kunna tro att det på våra förvaltningar finns en stor dos av antipati mot företagare – i synnerhet mot dem som är verksamma i mat-, dryck- och nöjesverksamheter.

Man skulle också kunna tolka de berörda nämndernas ledamöter (förtroendevalda politiker) som oförmögna att ge tjänstepersonerna direktiv kring hur vi i vår stad ska tolka olika lagar och förordningar.

För det finns en skillnad i hur lagen är skriven. Står det ska är lagparagrafen inte öppen för tolkning, men står det bör, har man möjlighet att vara mildare i sin tolkning. Så gör inte en stor grupp av tjänstepersonerna i Eskilstuna, man fäller i stället för att godkänna/tillåta i en på tok för hög grad.

Det här har och kommer allvarligt skada näringslivet i Eskilstuna långsiktigt.

Att som tjänsteperson eller nämndledamot luta sig mot att man måste följa lagen och därför rekommenderar och beslutar om avslag i så många ärenden är att missförstå sitt uppdrag. Det skulle innebära att huvuddelen av alla kommuner, som är mycket mer generösa i sina tolkningar, ständigt bryter mot lagen. Det faller på sin egen orimlighet.

Att Eskilstuna återigen tappar på alla riktigt väsentliga parametrar i näringslivsrankingen är inte förvånande. Och det är helt oacceptabelt! Speciellt när målsättningen är att Eskilstuna ska ha Sveriges bästa klimat för små och medelstora företag.

  • Tjänstepersoners attityder till företagande – 208:e plats av 290.
  • Service och bemötande – 210:e plats av 290.

Det är skrämmande siffror med tanke på målsättningen.

Att ge näthandeln och en eventuell brist på parkeringar i city hela skulden för centrumdöden är att ha skygglappar. Det är ett föråldrat och direkt ogint förhållningssätt mot företagsamhet hos våra förvaltningar och nämnder som sedan länge är den största boven i dramat.

Det är dags att politiken en gång för alla tydliggör för våra tjänstepersoner vilken nivå vi ska tolka lagen på och hur generösa i tillståndsgivningen vi ska vara i Eskilstuna.

Det är vi förtroendevalda som ska sätta ramarna för detta, självklart inom lagens och förordningarnas råmärken. Vi är invånarnas och företagens förlängda arm!

Så svaret på frågan om vi har attitydproblem är ja, vi har allvarliga attitydproblem!

Mia Forslöf (C), näringslivspolitisk talesperson för Centerpartiet i Eskilstuna

Läs debattartikeln på ekuriren.se