Styr Moderaterna enbart med känsla?

EKONOMI. När alla andra investerar i förnybar elproduktion väljer majoriteten i Eskilstuna att påbörja en försäljning av kommunens vindkraftverk. Moderaterna säger sig vilja rädda kommuninvånarnas pengar, men slänger sig med minussiffror som inte ger en rättvis bild och har dessutom skött hela försäljningsprocessen klantigt. Är anledningen måhända enbart ideologisk?

Rent ekonomiskt har satsningen inte varit någon framgång. Men heller ingen katastrof. Resultatet har böljat lite genom åren, men det ackumulerade totalresultatet, alltså för hela perioden 2016-2021, landar på plus 1,8 miljoner. Siffrorna för 2022 har vi inte än, men en vindkraftsinvestering måste ändå ses ur ett mycket mer långsiktigt perspektiv. Mycket tyder på att elpriserna kommer att fortsätta uppåt och att efterfrågan på el i Norrland kommer att öka, vilket skulle göra en försäljning lönsammare i framtiden.

Oavsett vilket så kliver man aldrig ur en investering om man inte vet vad man kliver in i istället. Moderaterna verkar dock i första hand vilja ur vindkraften och inte till något annat. Det finns helt klart poänger med att – i rätt läge – sälja vindkraften i Norrland och istället till exempel investera i lokal förnybar energiproduktion som går rakt hem till hushållen i Eskilstuna. Något sådant förslag verkar dock inte finnas på bordet. Man har inte heller tittat på om vindkraften går att optimera, till exempel genom att jobba med energilagring tillsammans med vindkraften.

Istället gick man redan 2018 ut och proklamerade att ”vi ska sälja oavsett om det blir med förlust”. Vilken köpare tror Moderaterna vill betala ett skäligt pris för vindkraftverken efter detta uttalande? Om syftet bakom försäljningen från Moderaternas sida verkligen är att få tillbaka så mycket som möjligt av kommuninvånarnas pengar, varför denna klantiga försäljningsprocess? Det känns nästan som att Moderaterna vill att vindkraftsaffären ska misslyckas, från början till slut.

Av samma anledning ifrågasätter vi en försäljning av Eskilstuna Energi och Miljö. Här vill majoriteten sälja delar av sin bästa mjölkko, som bara i fjol mjölkades på ett par hundra miljoner, för att investera i, ja vad? Det kommunala bolaget har historiskt stora resultat, som överträffats flera år i rad. Pengar som finansierar en stor del av skola, omsorg och annan välfärd. Kapitalet avkastar alltså väldigt bra i bolaget. Vad är det man har tänkt investera i istället? Eller är det spendera man tänkt sig? I så fall bör man verkligen gå tillbaka till ritbordet. Mark, fastigheter, infrastruktur och bolag går bara att sälja en gång. Intäkterna kommer med andra ord att sina på sikt.

Först behöver majoriteten titta på vad pengarna ska användas till. Sen kan man väga det mot att offra Eskilstunabornas rådighet över el, vatten och värme i ett mycket ostabilt säkerhetspolitiskt läge där hög egenförsörjningsgrad och stärkt krisberedskap är hårdvaluta. Eller om man är beredd att släppa infrastruktur där man med hjälp av taxorna kan balansera kommuninvånarnas köpkraft. Många är beroende av att vi håller taxorna nere, inte minst nu när vi går in i tuffare tider. Så kommer inte en privat aktör att resonera.

Anders Nordin (C), gruppledare
Fredrik Anderson (C), tillträdande ledamot Eskilstuna Energi och Miljö

Läs debattartikeln på ekuriren.se