Vi kommer aldrig svika rättstatens principer

Vi i Centerpartiet står fast vid den gröna liberala medmänskligheten och feminismen. Vi bär epiteten med stolthet! skriver Malin Kruhsberg förtroendevald och talesperson för vård, hälsa och trygghet i Eskilstuna

SD slår sig för bröstet i en debattartikel I Eskilstuna-Kuriren (13/12) och säger sig ha förändrat den politiska spelplanen. I artikeln tar de bara upp de två förslag som faktiskt tagits emot positivt.

SD har dock de facto förändrat den politiska spelplanen. Parti efter parti har ändrat sina ståndpunkter och i vissa fall även sina grundvärderingar för att efterapa de populistiska tongångar som SD stoltserar med.

Men inte vi i Centerpartiet. Vi står fast vid den gröna liberala medmänskligheten och feminismen och bär epiteten med stolthet!

Men låt mig i denna artikel påminna om en del andra förslag på hårdare tag som står på agendan. Att bara ta till hårdare tag som lösning på samhällsproblemet med gängkriminalitet är som att försöka stoppa skenade hästar med att bygga fler och högre stängsel.

För att på riktigt förändra behöver vi mer förebyggande åtgärder, så inte fler och fler hästar skenar från första början. Eliminera problemen i hagen så alla känner sig trygga, för in flera trygga förebilder och öppna grindarna med massor av möjligheter för alla med önskan att utvecklas.

Det är sant att vi sticker ut i Sverige med sex gånger så många skjutningar som alla andra nordiska länder tillsammans i år. Men vad är grundorsaken?

Säkerligen finns det flera orsaker till skjutningarna. Vissa av dem kommer tyvärr att förvärras i den tid av inflation och begynnande lågkonjunktur vi nu befinner oss, med bland annat ökad arbetslöshet som följd.

Den redan höga ungdomsarbetslösheten kommer alltså sannolikt öka – om inte riktade insatser görs. Den ökade psykiska ohälsan hos unga och ökade klasskillnader och segregation kan också tillskrivas problemet.

Det är också viktigt att komma ihåg att det är barn och ungdomar som skjuter varandra. De har inte ett fullt utvecklat konsekvenstänk, vilket gör att de inte kommer ändra beteende bara för att hårdare och hårdare straff väntar.

En annan viktig fråga är om det går att se någon skillnad i våra samhällsstrukturer jämfört med övriga nordiska länder?

Flera av dessa länder har till exempel infört anonyma vittnen. Men denna möjlighet har inte gett effekt, då anonyma vittnen i praktiken sällan används och har ett väldigt lågt bevisvärde. Det bryter heller inte tystnadskulturen i kriminella kretsar.

Tidigare har regeringens utredning sagt nej till anonyma vittnen. Men den nya regeringen tågar på i motsatt riktning än vad experterna på området föreslår. Det känns igen på flera andra politiska områden och lämnar mig med en klump i magen inför de kommande fyra åren och Sveriges utveckling.

Även de visitationszoner som nämns i Tidöavtalet anser polisen att det dels inte behövs, dels är kontraproduktiva. Polisen behöver jobba mer relationsbyggande och söker aktivt mötesplatser där de kan göra detta. Att i stället tvinga poliser utföra visitationer på människor bara på grund av var de råkar befinna sig skapar inte det förtroende mellan medborgare och myndigheter som skulle kunna bryta tystnaden.

Forskare tillskriver Danmarks framgångar med att stävja gängkriminalitet deras mjuka insatser mer än de hårda gänglagar som SD vill kopiera. Så var är förslagen gällande de mjuka insatserna? Inte i det beryktade Tidöavtalet i alla fall. Ett avtal som sågats av många; bland annat Civil Rights Defenders som ett avtal som undergräver rättsstatens principer.

Vi i Centerpartiet kommer fortsätta motionera och påtala vikten av förebyggande åtgärder i tidigt skede. Ett förslag är ett ökat samarbete mellan socialtjänst och regioner redan då barn besöker barnavårdscentraler. Detta för att etablera positiva relationer mellan socialtjänst och föräldrar enligt evidensbaserade metoder som till exempel Rinkebymodellen.

Och vi kommer aldrig heller att ge upp och anpassa oss till ett politiskt klimat som undergräver den liberala demokratin och rättsstatens principer. Vi står fast!