Ny kraft behövs för framtidens bästa

Det går att öka den svenska elproduktionen radikalt. En bra start vore att miljöministern godkänner de ansökningar om havsbaserad vindkraft som ligger på hennes bord, menar Rickard Nordin klimat- och energipolitisk talesperson och Jonas Franzon förtroendevald Centerpartiet Eskilstuna

Att Liberalerna och Tidögänget gillar kärnkraft har vi nog alla förstått vid det här laget. Hur den ska kunna hjälpa de utmaningar vi står inför i närtid finns det dock få svar på. I sin debattartikel målar liberalpartisterna upp ett antal problem. Höga elpriser och energifattigdom är en del av dem. Det är problem som är verkliga och måste adresseras fort och kraftfullt. Att regeringens lösning stavas ny kärnkraft har inte heller undgått någon. Problemet är att sådan inte finns på plats det närmaste decenniet. Ska Liberalerna låta den nuvarande situationen fortgå ända till dess? Det är nämligen den enda slutsats som går att dra av den debattartikel de skriver.

Centerpartiet och näringslivet har istället gått vidare från den tröttsamma debatten om vems felet är och vad som hänt om liberaler sagt ja till mer vindkraft eller miljöpartister tvingat bolag att hålla olönsamma och trasiga kärnkraftverk öppna. Både vi och näringslivet konstaterar att det behövs ny kraft snabbt och där kan alla kraftslag bidra. Det som ligger närmast i pipeline är vindkraft och solel, men även effekthöjningar i befintlig kärnkraft och bättre nyttjande av både vattenkraft och kraftvärme.

Vi har visat att det går att öka den svenska elproduktionen radikalt inom de närmaste åren. Rent av fördubbla den till 2030. En bra start vore att miljöministern, som händelsevis är liberalpartist, börjar med att godkänna de ansökningar om havsbaserad vindkraft som ligger på hennes bord. De nuvarande ansökningarna skulle leverera mer än vad hela den svenska kärnkraften, eller för den delen vattenkraften gör och skulle enligt Energiforsk sänka elpriserna radikalt. Det kommer dessutom hela tiden nya projekt. I veckan presenterade danska Örstedt att de vill satsa 450 miljarder i Sverige på havsbaserad vindkraft som ligger så långt ut till havs att de knappt är synliga för blotta ögat.

Vi kan trygga Liberalerna med att vi ser att den befintliga kärnkraften har en viktig roll att spela länge än och vill någon bygga nytt så kan de också göra så på marknadsmässiga villkor. Regeringen vill tyvärr subventionera just kärnkraft med upp till 400 miljarder, vilket vore ett kraftfullt sätt att destabilisera investeringsviljan för alla andra kraftslag för lång tid framöver. Det som behövs nu är istället långsiktiga spelregler, precis det som industrin efterfrågar. En ny energiöverenskommelse behöver komma på plats och diskussionen om enskilda kraftslag läggas åt sidan. Det är dags att sätta spaden i backen istället för att sticka huvudet i sanden!