LÅT POLITIKEN VARA I FOKUS

Det viktigaste under fullmäktige var att vi får ett kvinnligt härbärge, jag önskar de frågorna hade fått mer uppmärksamhet menar Malin i sin insändare till Eskilstuna Kuriren.

Att Eskilstuna kuriren väljer att göra en artikel om just denna händelse från förra kommunfullmäktige ("MP ser rött efter Janssons jordglobskupp på fullmäktige") tycker jag är beklagligt. Om tidningen vill lyfta viktiga händelser från fullmäktige skulle jag föreslå att man istället lyfter debatten som fördes när Miljöpartiets motion om ett kvinnligt härbärge var på agendan, det hade det varit mer i allmänhetens intresse att höra.

Oavsett vem som plockar de politiska poängen så är det faktum att vi snart har ett härbärge för de mest utsatta i vårt samhälle det som är viktigast, vill jag bara poängtera. Men det som händer när majoriteten inte kan sänka sig till att yrka bifall till en av oppositionens motioner – som de faktiskt verkställer i all väsentlighet – urholkas den demokratiska processen. Att lämna motioner är oppositionens möjlighet att få igenom sina förslag och finns det ett brett politiskt stöd, som i denna fråga, och inget tidigare beslut protokollförts borde den som först plitade ner något på papper också ges ett godkännande.

Att som ny ersättare i kommunfullmäktige och för första gången tjänstgöra, som jag gjorde vid detta tillfälle, är min och många andras åsikt att det ni beskriver i artikeln var inget annat än härskarteknik, precis som ni själva konstaterar i er uppföljande artikel. Detta är rent kontraproduktivt om syftet var att locka fler till politiken, för det gör inte att fler vågar ställa sig upp i talarstolen, det kan jag lova. Detta är i grunden en fråga om klimat och demokrati. Att kunna vara ny folkvald i en församling där många erfarna samlas ska inte präglas av härskartekniker; oavsett parti ska man kunna se till att alla människor behandlas med respekt.

Tycker man frågan från Miljöpartiet var för onödig att ställa; varför då ödsla ännu mer av fullmäktiges tid genom ett långt anförande i talarstolen när ett snabbt ”ja, inventering är beställd och kommer utföras när det finns växter att inventera” hade räckt? Självklart ska vi i fullmäktige föra debatt och ha olika åsikter som vi vill framföra, men detta visade inte på Socialdemokraternas åsikter i sakfrågan.

Vi i kommunfullmäktige har alla fått väljarnas förtroende att ta beslut om hur kommunen ska styras och skötas, majoritet och opposition, och ska hålla oss á jour om väldigt mycket för att besluten ska vara välgrundade. Men det är lättare sagt än gjort, speciellt då majoriteten av oss är fritidspolitiker med andra jobb att sköta och inte heltidsanställda kommunalråd. Sitter man på en hög position är lite ödmjukhet mer klädsamt kan jag tycka.

Malin Kruhsberg ersättare i kommunfullmäktige och talesperson för vård-, hälsa och trygghetsfrågor.