Låt seniorer äta lunch på skolrestaurangerna

Vi vill låta äldre äta tillsammans med skolbarnen.

Vi har alla sett den kritik och den uppmärksamhet samt de effekter som beskedet att avveckla restaurangerna Marielund, Åbacken, Måsta Äng, Nålmakaren och Spångagården har gett. Det har varit många upprörda röster om beskedet från medborgare och pensionärsföreningar.

Vi håller med skribenterna och är medvetna om att detta innebär medföljande risk att äldre saknar naturliga mötesplatser. Detta kan leda till sämre förutsättningar att delta i sociala sammanhang och en gemenskap som Centerpartiet inte vill att någon ska vara utan.
Vi vill driva Centerpolitik för att förbättra villkoren för seniorer. Grunden i vår politik är alla människors lika värde och frihet samt att ge varje människa kraft. Dessa grundläggande värden är viktiga för alla, inte minst för alla seniorer i Eskilstuna. Vi vill att Eskilstuna ska vara en kommun att räkna med när man åldras.

I dagarna la Centerpartiet därför ett nämndinitiativ till att servicenämnden ska utreda om att öppna upp skolmatsalar istället för vi ser att det är en möjlighet för dem som kommer sakna restaurangerna att samlas och äta lunch. Servicenämnden sköter idag bespisning för både skola och äldreomsorg och därför är förslaget riktat till servicenämnden att utreda.

Vi står inför stora utmaningar i kommunen både ekonomiska och sociala men även ökade antal äldre i kommunen. Samtidigt måste besparingar göras och vi behöver hitta nya sätt att lösa utmaningar på. Vi vet att det är svårt med förändring. Centerpartiet vill att det ska vara tryggt att åldras i Eskilstuna och vi är måna om hälsan och att människor inte ska drabbas av ofrivillig ensamhet.

Vi ser fördelar med att låta pensionärer äta i skolrestaurangerna. Vi ser vikten av att ha en naturlig mötesplats för att främja aptit och matglädje hos seniorer och att det är viktigt att kunna välja var man vill äta sin måltid. I våra skolrestauranger finns redan personal, lokal och mat på plats. Vi ser det som en fördel och de kostnader som uppstår enligt vår uppskattning är inte stora. En annan fördel är att äldre och unga får mötas vilket medför andra fördelar som ökad förståelse och gemenskap mellan grupper.

Det vi vill åstadkomma görs redan i Näshulta i mindre skala. På restaurang Tuppen, Näshulta friskola kan allmänheten äta lunch där några besökare idag är seniorer. Det ser vi som positivt och vi tror att antalet besökare kommer att öka när de nya trygghetsboendena är klara.

Lars Göran Hellquist ers. vård och omsorgsnämnd, Miriam Holm pensionärsrådet och Anders Nordin gruppledare