Var är politiken för landsbygdens bästa nu?

Många säger sig värna landsbygden, men få gör verklighet av det som skulle göra det bättre för många som bor på landsbygden.

I valrörelsen var det många som vurmade för landsbygden. Men var är de nu? Var är regeringens och Sverigedemokraternas satsning på landsbygden för att kunna bo där? Finns det eller var det enbart ord för att få makten över Sverige?

För Centerpartiet är att värna landsbygden en prioriterad fråga som tar sig olika uttryck. Vi bryr oss om de små skolorna och de små företagen, eftersom det ofta är de som befinner sig på landsbygden. Utan små skolor och små företag som kan odla grönsaker, bedriva lanthandel eller serva trädgårdsmaskiner är det inte möjligt för människor att bo just där, då blir det en tom plats som tappar attraktivitet.

Ett av skälen till att många vill bo på landsbygden är miljön samt närheten till vatten och natur. Av det skälet prioriterade Centerpartiet att driva S/MP-regeringen framför sig för att få till ett lagförslag om ändrat strandskydd. Ett förslag som hade förenklat för många markägare och fastighetsbolag som vill att fler ska få möjlighet att bo nära vatten på landsbygden.

De förenklingar som föreslogs som var viktigast var att mindre vattendrag och anlagda våtmarker samt dammar skulle undantas från strandskyddet. Dessutom ville vi att kommunerna ska få större makt att peka ut strandnära områden som kunde få undantas och bebyggas. Dessa områden skulle kunna gynna tillväxten på längre sikt i området.

Samtidigt föreslogs skärpningar på de områden som redan är högt utsatta för exploatering, till exempel vissa stadsnära områden. Dessa förslag som skulle göra det bättre och lättare för att kunna leva och bo på landsbygden röstades ner. Det röstades ner av de partier som nu sitter i regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna och som påstår att de värnar landsbygden.

Om de nu gör det, varför görs inga förbättringar för de som vill verka på landsbygden? Varför tillsätts inte en ny utredning som gör det möjligt att bygga strandnära även utanför staden? Genom att inte fler kan flytta till landsbygden försvårar man indirekt för de små skolorna.
Detta är märkligt och politiken som förs är inte för hela landet och landsbygden. Frågorna är inte prioriterade eftersom de inte finns i Tidöavtalet. Skillnaden mot förra mandatperioden då landsbygdsfrågorna hade stort fokus i januariavtalet som Centerpartiet drev igenom med S/ MP-regeringen.

När det gäller, i förhandlingar och med skarpa förslag, är det Centerpartiet som står upp för landsbygden.

Martina Johansson riksdagsledamot, Anders Nordin gruppledare Eskilstuna och Mia Nerby gruppledare Strängnäs