Liberalernas folkbildningspolitik driver samhälllet i socialkonservativ riktning

Folkrörelsepartiet Liberalerna driver igenom Sverigedemokraternas bildningspolitik, som tar död på studieförbunden.

Få saker torde vara så svenska som folkrörelser, folkbildning och det noga organiserade samhället med tonvikt på kunskap och lärande i föreningsform. Organiseringen finns såväl i stad som på landsbygd och inom till exempel olika former av samhällsengagemang, utbildningar, kultur, musik, skapande, hantverk och språkkurser. Därför är det en abrupt och negativ utveckling som nu sker, genom drastiska nedskärningar med en tredjedel av statsanslagen till studieförbunden från regeringens och Sverigedemokraternas sida.

Det största maktpartiet SD tycks strängt taget inte vilja ha några studieförbund alls. Partiet vill spara 1,2 miljarder statliga medel på folkbildningen och har fattat ett eget beslut om att gå in för att strypa regional finansiering. På kommunal nivå skärs bidrag till studieförbunden bort helt i vissa SD-ledda kommuner. SD tycks ställa sig främmande mot folkbildningen, och problemet sägs vara att den är ”värderingsstyrd”. Partiet anser också att för mycket pengar som satsas på studieförbunden går till integrationsfrämjande insatser.

Man bröstar sig ytterligare och menar att det mest är fusk och oegentligheter inom studieförbunden, en retorik som inte bara har accepterats utan även anammats av M, KD och L, vilket exempelvis Mats Perssons (L) kommentarer i SVT den 20 september bekräftar. SD har i själva verket tidigare försökt närma sig Studieförbundet Vuxenskolan, men förbundets policy om bland annat människors lika värde grusade partiets förhoppningar.

Riksrevisionens rapport (2022) har visat på områden som behöver förbättras i fråga om kontroll av medel till studieförbunden, men med SD:s politik tar nu regeringen ett rejält kliv mot att kasta ut barnet med badvattnet, innan den egna tillsatta utredningen som leds av Christer Nylander (L) ens är färdig.

Rapporten inleds: ”Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att Folkbildningsrådets myndighetsroll i kontrollen och uppföljningen av statsbidraget klargörs och förstärks”. Fusk ska självfallet alltid beivras inom vilken samhällssektor det än förekommer. Ett tecken på att mekanismerna fungerar när så sker är Järva, där hälften av statsbidragen 2019 till olika studieförbund fick betalas tillbaka. Folkbildningsrådet har under tiden reagerat snabbt på Riksrevisionens rapport genom ett 18-punktsprogram, som har ledorden kontroll, transparens och kvalitet.

Det är en utmärkt satsning som nu görs på ytterligare yrkesutbildningar i Komvux regi. Det finns dock ingenting som motiverar att samtidigt krympa studieförbunden radikalt, förutom att det passar in i SD:s bild av samhället, där studieförbundens koppling till gamla partier utgör en del av problembeskrivningen. Liberalerna brukar beskriva sig som ett parti för bildning och uttryckte sig i följande ordalag om folkbildning 2020: ”Folkbildning och studieförbund har spelat en avgörande roll i Sveriges historia och vi menar att de måste få utrymme att spela en ännu större roll framöver. Vi behöver mer bildning och starkare frivilliga gemenskaper i landet och där har folkbildningen en nyckelroll.”

Tre professorer i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet beskriver den aktuella nedskärningen som ett ”dråpslag mot glesbygd och folklig kultur”. Samtidigt satsar regeringen betydande medel i budgeten på sänkt skatt på plastpåsar och snus. Sänkt plastpåseskatt kostar 500 miljoner kronor, och motiveringen, enligt Oscar Sjöstedt (SD), är att ”folk stör sig”.

Mattias Karlsson (SD) har startat en egen kulturförening som bär namnet Gimle, och den som vill veta vad SD föreslår ska ersätta folkbildning kan bekanta sig närmare med Gimles tankegods. Här knyts många svenska traditioner till en socialkonservativ människosyn, mot vilken snart sagt alla invandrare tycks utgöra ett hot enligt SD. Det är så man kan se SD:s bekymmer för språk- och integrationsfrämjande insatser inom studieförbunden, då svenska från dag ett för asylsökande nu försvinner. Integration ska ersättas av exkludering och möjligtvis assimilation för den starkaste. Det är bara att knyta ens förhoppningar till att liberala krafter skulle väckas ur 2020-talets törnrosasömn.

Liberalerna med företrädare som Mats Persson är i mångt och mycket ett folkrörelseparti. Folkpartiet var också med och grundade ett studieförbund. Men prioriteten är nu att det är bråttom att genomföra SD:s politik. Man kunde lätt göra en motsatt läsning av samtiden. Folkbildning behövs kanske mer än någonsin tidigare, där integrationsfrämjande insatser utgör en viktig del av arbetet.

Det är en liberalpartistisk utbildningsminister som administrerar en drastisk nedskärning på folkbildningens område, avslutar integrationsfrämjande insatser och vrider vårt samhälle närmare kulturföreningen Gimle och kast med varpa. Varpan är kastad.

Jonas Franzon, ersättare i kultur och fritidsnämnden Eskilstuna

Artikeln är även publicerad i tidningen Liberal Debatt 2023-09-29