Det fria Europa kräver en stark mittenkraft

Låt inte trollen förgifta vår samtid mot ett okänt framtida mörker. Centerpartiet står ståndaktigt emot. Vi håller gränsen tydlig, och behöver därmed inte bekymra oss över förlorad kompass och samröre med nationalister... skriver Jonas Franzon och Martina Johansson

I det fria Europa råder fortsatt fri rörlighet för EU-medborgare, tjänster och varor. I det ofria Europa urholkas EU och staterna går in för nationalism och inte sällan högt och farligt tonläge sinsemellan.

I det fria Europa fungerar erkännande av olika examina i medlemsländerna och akademin kännetecknas av fritt utbyte av råd och rön. I det ofria Europa präglas utbildningen av politikers vilja av att styra den högre utbildningen mot önskad utveckling, med slopad forskning inom exempelvis hållbarhet och feminism.

I det fria Europa är kärleken fri så länge alla lagar förstås åtföljs. I det ofria Europa känner sig minoriteter av alla slag mer och mer hotade. Kärnfamiljen med tydliga könsroller etableras som den egentligen enda godtagbara möjligheten, och framsteg inom jämställdhet rullas tillbaka.

I det fria Europa kan olika folk leva sida vid sida. I det ofria Europa ökas spänningen avsiktligt mellan olika grupper och deporteringar förbereds genom nya avvisningsmyndigheter.

I det fria Europa samarbetar vi kring kriminalpolitiken och trappar upp det prioriterade arbetet mot kriminalitet. I det ofria Europa är kriminalitet något som i första hand ska skötas genom att urholka rättsstatens principer, såsom utvisning av grupper av laglydiga invånare efter politiska beslut.

I det fria Europa tas miljöfrågan på största allvar och länderna samarbetar kring de effektivaste och allra nyaste lösningarna. I det ofria Europa pausas miljöpolitiken närmast helt, göms i utredningar och tillmäts ingen betydelse. Utsläppen av koldioxid exploderar och vetenskapen relativiseras.

I det fria Europa värnar vi om den goda men fria tonen i debatten men vågar vara riktigt tuffa mot länder som inte ställer upp på EU:s grundläggande principer. I det ofria Europa närmar sig allt fler länder autokrati och självsvåldiga ledare som Orbán. Pressfriheten inskränks och nätkrigandet med hat, hot och troll gör att få vågar säga emot.

Upplysningen med utgångspunkt i Frankrike bekämpade i förlängningen tron på trolldom och gynnade vetenskapen. Låt inte trollen förgifta vår samtid mot ett okänt framtida mörker. Centerpartiet står ståndaktigt emot. Vi håller gränsen tydlig, och behöver därmed inte bekymra oss över förlorad kompass och samröre med nationalister, som enligt författaren Stefan Zweig orsakat ojämförligt störst lidande på kontinenten.

En stark mittenkraft i europeisk politik är den klara, liberala vägen framåt, för ett Europa som är grönt, jämställt och präglat av individens friheter parat med viktigt samarbete för att stävja missbruk av desamma. Rösta på Sveriges förande liberala parti – Centerpartiet – i EU-valet för en röst på ett fritt Europa som vi vill överlämna åt våra barn en dag. Din centerröst den 9 juni är viktig!

Jonas Franzon
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C) Eskilstuna

Martina Johansson
Riksdagsledamot (C) Sörmland