Kretsstyrelsen

Kretsstyrelsen är Centerpartiets lokala styrelse i Eskilstuna och ansvarar för det interna arbetet. Under verksamhetsåret 2023 har kretsstyrelsen följande sammansättning:

Ordförande

Maria Dahlin

Maria Dahlin är ordförande i Centerpartiets kretsstyrelse i Eskilstuna och kan svara på alla frågor som rör vår organisation och hur vi arbetar. Kontakta henne gärna!

maria.dahlin@centerpartiet.se
070-314 76 91

Vice ordförande

Kassör

Anders Kullstam

Ledamöter

Arne Jonsson

Carlos Costa

Fredrik Anderson

Leena Kumpula

Leif Lundborg

Mattias Stjernström

Mia Forslöf

Simon Norrbacka

William Larsson

Ersättare

Anders Nordin

Sara Jälmestål

Markus von Martens

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.