Nämnder och bolagsstyrelser

Nedan listas Centerpartiets representanter i Eskilstuna kommuns nämnder, bolagsstyrelser, beredningar, utskott, råd, kommittéer och stiftelser samt i tingsrätten och förvaltningsrätten under mandatperioden 2022-2026:   

Kommunstyrelsen

Anders Nordin
Gruppledare Centerpartiet och ledamot

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Yuri Silva
Ledamot

Grundskolenämnden

Stina Söderström
Ledamot

Kultur- och fritidsnämnden

Jonas Franzon
Ersättare

Miljö- och tillståndsnämnden

Murat Tosun
Ledamot

Anders Kullstam
Ersättare

Socialnämnden och Minoritetsrådet

Leena Kumpula
Ledamot

Samhällsbyggnadsnämnden

Anders Nordin
Ersättare

Torshälla stads nämnd

Markus von Martens
Ersättare

Valnämnden

Berit Lisjö
Ledamot

Vård- och omsorgsnämnden

Lars Göran Hellquist
Ersättare

Landsbygdsrådet, Eskilstuna Kommunföretag AB och Eskilstuna Energi & Miljö AB

Fredrik Andersson
Ordförande Landsbyggdsrådet och ledamot i övriga

Jämställdhetsberedningen

Malin Kruhsberg
Ledamot

Trygghetsberedningen

Anders Nordin
Ledamot

Kommunala pensionärsrådet

Miriam Holm
Ledamot

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Helen Wretling
Ledamot

Kommunala revisorer

Leif Lundborg
Ledamot

Arvodeskommittén

Arne Jonsson
Ledamot

Tingsrätten

Jenny Ingårda
Nämndeman

Mona Gustafsson
Nämndeman

Malin Kruhsberg
Nämndeman

Åse Wigerblad
Nämndeman

Förvaltningsrätten

Sara Jälmestål
Nämndeman