Fråga: Hur många våningar får Gnestas nya Äldreboende?

6 oktober 2015

Enkel fråga vid KF 2015-09-28, till KS 1:e vice ordf Ann-Sofie Lifvenhage

Angående byggnation av nytt äldreboende i Gnesta.

När jag kollat historiken bland beslut i detta ärende uppmärksammar jag följande: ”Gnesta Förvaltning AB har fått i uppgift att ta fram underlag till ritningar där olika förslag kommer att presenteras för kommunen innan beslut tas”

Socialförvaltningen har i uppdrag att:
”ta i beaktande att ett kommande trygghetsboende kan få konsekvenser för dimensionering av det kommande nya särskilda boendet”

Fråga:
Finns det något förslag med byggnation i två plan, där tex ett trygghetsboende kan inrymmas, med i denna presentation innan beslut tas?

2015-09-23
Håkan Ekstrand (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.